122398
THEMATIC

Zakończyć przemoc wobec kobiet

Kobiety są bezpieczne w Europie. A może są? Bardzo niepokojący jest fakt, że jedna trzecia kobiet w UE doświadczyła jakiejś formy przemocy fizycznej i/lub seksualnej od 15 roku życia.

Nie tolerujemy żadnej formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt i jesteśmy w 100% zdeterminowani, aby ją zwalczać. Grupa EPL doprowadziła do przystąpienia UE do Konwencji Stambulskiej. Po raz pierwszy będziemy mieli prawnie wiążący międzynarodowy traktat dotyczący walki z przemocą wobec kobiet.

Ponadto prowadziliśmy również negocjacje w sprawie dyrektywy dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ta nowa dyrektywa UE uznaje za przestępstwo dwa rodzaje przemocy seksualnej i pięć rodzajów cyberprzestępstw przeciwko kobietom.

Bardzo żałujemy jednak, że nie osiągnięto porozumienia w sprawie kryminalizacji gwałtu. Udało nam się jednak zawrzeć w dyrektywie wymogi dotyczące promowania kluczowej roli zgody w relacjach seksualnych i podjęcia ukierunkowanych działań w celu zapobiegania gwałtom.

Kobiety muszą być wolne od strachu w całej Europie.

Zakończyć przemoc wobec kobiet

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Młoda kobieta siedząca w pustym korytarzu, zakrywająca oczy w cieniu mężczyzny
opinion 15.02.2024

Europa kładzie kres przemocy wobec kobiet

Klucze w jednej ręce, telefon w drugiej, udostępniona lokalizacja na żywo znajomym i wiadomość mówiąca "napisz do mnie, gdy dotrzesz do domu" - te środki ostrożności brzmią smutnie znajomo dla zbyt wielu kobiet. To podstawowe środki, które wiele kobiet i dzi...

Równość płci
publications 17.12.2020

Stanowisko Grupy EPL w sprawie równości płci

1. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet: Handel ludźmi Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM) Cyberprzemoc i mowa nienawiści Molestowanie seksualne 2. Budowanie gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu: Uwzg...

Podcasty

Filmy