122463
THEMATIC

Odbudowa gospodarcza i społeczna oraz nowe zasady budżetowe UE

Grupa EPL opowiadała się za dodatkowym finansowaniem z WRF, w tym 3 mld euro na Platformę Strategicznych Technologii dla Europy (STEP) i 2 mld euro na Rezerwę Solidarności i Pomocy Kryzysowej. Nieustannie dążyliśmy do zwiększenia budżetów na migrację, zarządzanie granicami i inicjatywy globalne. Grupa EPL odegrała kluczową rolę w nadzorowaniu Funduszu Odbudowy po Koronawirusie i z zadowoleniem przyjęliśmy wynikający z niego Instrument Odbudowy o wartości 750 mld euro. Następnie nasze wysiłki zapewniły, że płatności z budżetu UE z funduszu na rzecz walki z koronawirusem będą podlegać praworządności od stycznia 2021 roku.

Odbudowa gospodarcza i społeczna oraz nowe zasady budżetowe UE

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Równość płci
publications
Czytaj dalej

1 / 1

4 / 4