Mille eest me seisame

Demokraatia ja rahu Euroopas nõuavad igapäevaseid jõupingutusi ja neid ei tohiks pidada enesestmõistetavaks. Euroopale on väljakutseks üleilmastumine, protektsionism ja kaubandussõjad, terrorism ja muudki ohud. Väljakutse on ka eurooplaste näol, kes ei usu enam ELi projekti kui parimasse lahendusse rahu ja demokraatia kaitsmiseks mandril, nii nagu see on olnud pärast II maailmasõda. Maailmas, kus ükski liikmesriik üksi ei ole piisavalt tugev, et teha otsuseid, mis võivad mõjutada nende endi tulevikku, peab Euroopa ennast taas kehtestama ja oma väärtusi kaitsma. Selleks peame Euroopa Liitu koos hoidma. Peame töötama selle nimel, et saavutada parem ja ambitsioonikam Euroopa.

 

Euroopa julgeolekupakt

Tulevikku kujundav Euroopa

Inimestele oluline Euroopa

Euroopa, mis toob inimesed kokku

Turvalised piirid, turvaline Euroopa

Organiseeritud kuritegevus nõuab ühist Euroopa vastust

Energiajulgeoleku ja kriitiliste toorainete visioon

ELi ettevõtluse ja VKEde mõjuvõimu suurendamine

Euroopa põllumajandustootjate kokkulepe

Hooliva sotsiaalse turumajanduse ülesehitamine

Kaubanduslepingute kaitsmine meie Euroopa eluviisi kaitsmiseks

Naistevastase vägivalla lõpetamine

Tõelise Euroopa tervishoiuühenduse loomine

Seistes koos Ukrainaga

Majanduslik ja sotsiaalne taastumine ja ELi uued eelarve-eeskirjad

Rohelise kokkuleppe muutmine kõigi jaoks toimivaks

Tugevam Euroopa maailmas

Turvalise ja konkurentsivõimelise digitaalse keskkonna eeskirjad

Tarbijapoliitika rohelise ja digitaalse ülemineku jaoks

Euroopa demokraatia: ühised väärtused, eeskirjad ja õigused