Mille eest me seisame

Demokraatia ja rahu Euroopas nõuavad igapäevaseid jõupingutusi ja neid ei tohiks pidada enesestmõistetavaks. Euroopale on väljakutseks üleilmastumine, protektsionism ja kaubandussõjad, terrorism ja muudki ohud. Väljakutse on ka eurooplaste näol, kes ei usu enam ELi projekti kui parimasse lahendusse rahu ja demokraatia kaitsmiseks mandril, nii nagu see on olnud pärast II maailmasõda. Maailmas, kus ükski liikmesriik üksi ei ole piisavalt tugev, et teha otsuseid, mis võivad mõjutada nende endi tulevikku, peab Euroopa ennast taas kehtestama ja oma väärtusi kaitsma. Selleks peame Euroopa Liitu koos hoidma. Peame töötama selle nimel, et saavutada parem ja ambitsioonikam Euroopa.

 

Muu seotud teave