Policyjne światła patrolowe na dachu samochodu
THEMATIC

Przestępczość zorganizowana wymaga wspólnej europejskiej reakcji

Przestępczość zorganizowana stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej i Europejczyków.

W 2019 r. działalność przestępcza, taka jak handel narkotykami, przemyt ludzi i cyberprzestępczość, kosztowała UE oszałamiającą kwotę 139 mld euro. Grupa EPL proponuje ukierunkowaną strategię "podążania za pieniędzmi" - zamrażania i konfiskaty aktywów przestępczych, aby uderzyć w przestępczość zorganizowaną tam, gdzie boli.

Ponieważ w UE działa ponad 5000 zorganizowanych grup przestępczych, chcemy wyposażyć Europol w wystarczające zasoby do walki z terroryzmem, handlem ludźmi i przemytem narkotyków w terenie. Agencja powinna otrzymać rozszerzoną rolę operacyjną i stać się operacyjnymi "siłami policyjnymi" w terenie.

Każdy przejęty transport narkotyków, każda rozbita siatka przestępcza przybliża nas do bezpieczniejszej Europy.

Przestępczość zorganizowana musi zostać powstrzymana!

Przestępczość zorganizowana wymaga wspólnej europejskiej reakcji

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Policyjne światła patrolowe na dachu samochodu
opinion 15.02.2024

Zabezpieczenie przyszłości Europy: Jednolity front przeciwko terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej

Terrorysta atakuje jarmark bożonarodzeniowy; w centrum miasta dochodzi do strzelaniny związanej z gangiem; ujawniona zostaje siatka molestowania dzieci. Ilekroć widzimy takie wydarzenia w wiadomościach, wszyscy zadajemy sobie pytanie: "Jak to się mogł...

Jednym z najważniejszych zadań UE jest ochrona bezpieczeństwa jej obywateli, a naszym celem jest zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej bezpieczeństwa przed zagrożeniem ze strony przestępczości zorganizowanej i siatek przestępczych.

Combat Organised Crime
publications 13.09.2022

Stanowisko w Sprawie Metod Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Unii Europejskiej

Jednym z najważniejszych zadań UE jest ochrona bezpieczeństwa jej obywateli, a naszym celem jest zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej bezpieczeństwa przed zagrożeniem ze strony przestępczości zorganizowanej i siatek przestępczych.

Aktualności

Pranie pieniędzy
news
Czytaj dalej

1 / 1

Filmy

3 / 3