Prawo

Ochrona prawa europejskiego i ochrona praw Europejczyków

Do innych komisji obowiązków należy między innymi regulamin sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego i regulamin pracowniczy, który odnosi się do przywilejów i immunitetów, a także weryfikacja mandatów poselskich. Komisja podejmuje także decyzje dotyczące współpracy sądowej i administracyjnej w sprawach cywilnych, zajmuje się odpowiedzialnością za środowisko i sankcjami za przestępstwa przeciwko środowisku oraz zapewnia ochronę praw i prerogatyw Parlamentu Europejskiego z prawnego punktu widzenia.

Jeśli chodzi o własność intelektualną, komisja usilnie dąży do zapewnienia zmian w unijnych przepisach dotyczących znaków towarowych, tajemnic handlowych i przyszłości prawa autorskiego w celu zaspokojenia potrzeb europejskich przedsiębiorstw i obywateli. W odniesieniu do prawa spółek jej najwyższym priorytetem jest zagwarantowanie, aby nowe zasady dotyczące niewypłacalności podlegały kontroli, a nowe wnioski dotyczące jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wspierały rosnącą liczbę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie.

Jednocześnie komisja nadal koncentruje się na obywatelach, rodzinach i przedsiębiorstwach w związku ze zbliżającym się przeglądem międzynarodowych przepisów prawa prywatnego dotyczących spraw małżeńskich i spraw dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (w tym uprowadzenia dziecka) oraz postępowań w sprawie drobnych roszczeń.

Ponadto posłowie komisji pomagają w formułowaniu opinii na temat szeregu bardzo technicznych kwestii dotyczących prawodawstwa, roli parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym i obrony interesów Parlamentu w sądzie.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Sprawy prawne & wewnętrzne

więcej na temat

informacje 04.07.2018 - 10:21
news 04.07.2018 - 10:21
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Polska: nie ma wolności bez praworządności

“Musimy walczyć o interesy obywateli Europy. Nie dzielić ich na „dobrych” i &...

informacje 11.06.2013 - 11:58
news 11.06.2013 - 11:58
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Transgraniczne spory prawne: masz prawo do bezpłatnej pomocy

Prawie 10 lat minęło od wejścia w życie dyrektywy o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i h...