Przemysł, Badania Naukowe i Energia

Przygotowywanie Europy do następnej fali innowacji

Komisja odpowiada również za politykę badawczą, w tym za rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań. Zajmuje się ona środkami związanymi z polityką energetyczną, w tym ustanowieniem infrastruktury dla transeuropejskiej sieci energetycznej, a także działaniami na rzecz społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjnych, w tym rozwoju infrastruktury transeuropejskiej sieci telekomunikacyjnej.

Aby Europa mogła przekształcić się w konkurencyjny na skalę światową, innowacyjny i zorientowany na obywateli jednolity rynek cyfrowy, europejski przemysł musi się cyfryzować. Skupiamy się na tym, aby polityka UE odpowiednio przygotowała Europę do następnej fali innowacji cyfrowych.

Nasze koło poselskie SME Circle dba o to, by polityki UE stymulowały MŚP przez identyfikowanie i zwalczanie nieproporcjonalnych obciążeń i biurokratycznych ograniczeń nakładanych na nie przez przepisy UE. Walczy również o to, by jednolity rynek i unia rynków kapitałowych służyły MŚP, a badacze rozpowszechniali wyniki swoich prac w taki sposób, aby MŚP mogły je wykorzystywać.

Ponadto ciężko pracujemy nad tym, aby polityka UE pozwalała państwom członkowskim UE na wykorzystanie pełnego potencjału wspólnej polityki energetycznej UE. Pełne wykorzystanie potencjału ma kluczowe znaczenie zarówno dla zapewnienia dostaw energii, jak i dla zapewnienia efektywności energetycznej kluczowej dla konkurencyjnej gospodarki.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

więcej na temat

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Uczyńmy Europę cyfrową!

Jednolity rynek cyfrowy jest jednym z najważniejszych projektów Unii Europejskiej. Europa potrzebuje nowej siły napędowej do sz...

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Zmieniając Europę w miejsce przyjazne przedsiębiorcom

Mamy dużo dobrej woli, a także namacalne wyniki z przeszłości. Ale przed nami nadal długa droga, wci...

pipeline
informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Dyrektywa gazowa: wygrała europejska solidarność

Nowelizacja dyrektywy gazowej, która obejmie unijnym prawem energetycznym gazociąg Nord Stream ...