Więcej solidarności przeciwko cyberatakom

06.03.2024 6:58

Więcej solidarności przeciwko cyberatakom

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Cyberbezpieczeństwo

Dziś wieczorem negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich uzgodnili nowy Akt Solidarności Cybernetycznej UE, prawo mające na celu zwiększenie odporności Europy na zagrożenia cybernetyczne i wzmocnienie współpracy w przypadku cyberataków.

Europosłanka Angelika Niebler, która negocjowała Akt Solidarności Cybernetycznej w imieniu Grupy EPL, powiedziała: "Cyberataki, zwłaszcza te na naszą infrastrukturę krytyczną, mogą mieć poważne konsekwencje, jak pokazał cyberatak na ponad 100 szpitali w Rumunii kilka dni temu. W obecnej sytuacji geopolitycznej zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, jakie stanowią dla nas transgraniczne cyberataki. Dzisiejsze porozumienie jest kolejnym krokiem w kierunku wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w Europie. System ostrzegania o zagrożeniach cybernetycznych i rezerwa cyberbezpieczeństwa, które zostały uzgodnione, są ważnymi elementami składowymi silniejszego europejskiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa. W szczególności nowa Rezerwa Cyberbezpieczeństwa ma wiele sensu i poprawi naszą zdolność do reagowania na cyberataki, których nie mogą rozwiązać zaatakowane podmioty. Nowy system ostrzegania o cyberbezpieczeństwie stwarza zachęty dla państw członkowskich do wymiany informacji na temat cyberzagrożeń i cyberataków, wzmacniając w ten sposób naszą wspólną odporność".

Rezerwa Cyberbezpieczeństwa będzie składać się z usług reagowania na incydenty od zaufanych prywatnych dostawców zarządzanych usług bezpieczeństwa, którzy mogą zostać wezwani do wsparcia państw członkowskich, instytucji, agencji UE i niektórych państw trzecich w przypadku znaczących i zakrojonych na szeroką skalę incydentów cyberbezpieczeństwa, z którymi nie mogą sobie sami poradzić.

"Ważne było dla mnie określenie jasnych kryteriów, w jakich okolicznościach firmy spoza Europy, które również mają siedzibę w UE, mogą kwalifikować się do udziału w Rezerwie. Zapewniliśmy również bardziej zrównoważone źródło finansowania niż początkowo przewidywała Komisja, które nie odbierze funduszy innym ważnym priorytetom cybernetycznym, takim jak wzmocnienie umiejętności cybernetycznych" - dodał Niebler.

Państwa członkowskie i Parlament Europejski muszą jeszcze formalnie zatwierdzić przepisy. Ostateczne głosowanie plenarne odbędzie się prawdopodobnie w kwietniu.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat