committee

Kummerċ Internazzjonali

Politika kummerċjali b'kuxjenza

It-Trattat ta' Lisbona jagħti lill-Parlament Ewropew (PE) rwol deċiżiv fid-definizzjoni tal-politika kummerċjali tal-UE, filwaqt li jaġixxi b'mod effettiv bħala l-kuxjenza demokratika tiegħu. Il-leġiżlazzjoni tal-kummerċ Ewropew u l-ftehim kummerċjali internazzjonali jistgħu jiġu implimentati biss bi qbil mal-PE.

Dan il-kumitat huwa responsabbli għal kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-politika kummerċjali komuni tal-Unjoni u mar-relazzjonijiet ekonomiċi esterni tagħha. Dan japprova ftehim kummerċjali flimkien ma' miżuri relatati mal-armonizzazzjoni teknika jew l-istandardizzazzjoni f'oqsma koperti minn strumenti tad-dritt internazzjonali.

Impenn favur il-kummerċ ħieles u ġust

Il-Grupp tal-PPE jemmen li l-kummerċ ħieles u l-globalizzazzjoni tejbu b'mod sinifikanti l-istandards tal-għajxien u naqqsu l-faqar fl-UE u madwar id-dinja. Aħna impenjati għall-kummerċ ħieles u ġust u rridu niftħu s-swieq filwaqt li jinżammu kundizzjonijiet indaqs. Irridu wkoll li l-kummerċ ikun ibbażat fuq is-saltna tad-dritt, li nxerrdu l-prinċipji fundamentali tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll li neqirdu l-faqar fid-dinja.

Irridu t-trasparenza u l-ftuħ fl-istadji kollha tan-negozjati kummerċjali, iżda aħna niddefendu l-kunfidenzjalità fejn meħtieġ biex jintlaħqu l-aqwa riżultati ta' negozjar. Aħna dejjem se niżguraw li l-utilitajiet u s-servizzi pubbliċi tagħna huma protetti fil-ftehim kollha. Aħna se niżguraw ukoll id-dritt għall-ħarsien, il-promozzjoni u l-finanzjament tal-kultura u d-diversità kulturali, kif ukoll il-libertà u d-diversità tal-media, biex inkunu nistgħu nkomplu naqdu l-ħtiġijiet demokratiċi, soċjali u kulturali tas-soċjetajiet tagħna.

Committee picture

Kontenut relatat