committee

Rahvusvaheline kaubandus

Kaubanduspoliitika, millel on südametunnistus

Lissaboni lepinguga antakse Euroopa Parlamendile (EP) otsustav roll ELi kaubanduspoliitika määratlemisel, tegutsedes sisuliselt selle demokraatliku südametunnistusena. Euroopa kaubandusalaseid õigusakte ja rahvusvahelisi kaubanduslepinguid saab rakendada ainult Euroopa Parlamendi nõusolekul.

See komisjon vastutab liidu ühise kaubanduspoliitika ja välismajandussuhetega seotud küsimuste eest. Ta kiidab heaks kaubanduslepingud ning meetmed, mis on seotud tehnilise ühtlustamise või standardimisega rahvusvahelise õiguse vahenditega hõlmatud valdkondades.

Vaba ja õiglase kaubanduse eest võitlemine

ERP fraktsioon usub, et vabakaubandus ja globaliseerumine on oluliselt parandanud elatustaset ja vähendanud vaesust ELis ja kogu maailmas. Me oleme pühendunud vabale ja õiglasele kaubandusele ning soovime avada turud, säilitades samal ajal võrdsed võimalused. Samuti soovime, et kaubandus põhineks õigusriigi põhimõtetel, et levitada demokraatia ja inimõiguste aluspõhimõtteid ning kaotada maailmas vaesust.

Me tahame läbipaistvust ja avatust kaubandusläbirääkimiste kõikides etappides, kuid me kaitseme konfidentsiaalsust, kui see on vajalik parimate läbirääkimistulemuste saavutamiseks. Me tagame alati, et meie avalikud teenused ja kommunaalteenused on kõikides lepingutes kaitstud. Samuti tagame õiguse kaitsta, edendada ja rahastada kultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, samuti meediavabadust ja mitmekesisust, et saaksime jätkuvalt teenida meie ühiskonna demokraatlikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi.

Virtuaalne kaart ilmub nutitelefoni hoidva mehe käte kohal

Recent activities

Muu seotud teave