committee

Mednarodna trgovina

Trgovinska politika z vestjo

Lizbonska pogodba daje Evropskemu parlamentu (EP) odločilno vlogo pri določanju trgovinske politike EU, saj dejansko deluje kot njena demokratična vest. Evropska trgovinska zakonodaja in mednarodni trgovinski sporazumi se lahko izvajajo le s soglasjem EP.

Ta odbor je pristojen za zadeve, povezane s skupno trgovinsko politiko Unije in njenimi zunanjimi gospodarskimi odnosi. Odobrava trgovinske sporazume in ukrepe v zvezi s tehničnim usklajevanjem ali standardizacijo na področjih, ki jih urejajo instrumenti mednarodnega prava.

Zavezan svobodni in pošteni trgovini

Skupina EPP verjame, da sta prosta trgovina in globalizacija znatno izboljšali življenjski standard in zmanjšali revščino v EU in po svetu. Zavzemamo se za prosto in pošteno trgovino ter želimo odpreti trge in hkrati ohraniti enake konkurenčne pogoje. Prav tako želimo, da trgovina temelji na pravni državi, širi temeljna načela demokracije in človekovih pravic ter izkoreninja revščino v svetu.

Želimo preglednost in odprtost v vseh fazah trgovinskih pogajanj, vendar zagovarjamo zaupnost, kadar je to potrebno za dosego najboljših rezultatov pogajanj. V vseh sporazumih bomo vedno zagotovili zaščito naših javnih služb in storitev. Zagotovili bomo tudi pravico do zaščite, spodbujanja in financiranja kulture in kulturne raznolikosti ter svobode in raznolikosti medijev, da bomo lahko še naprej služili demokratičnim, socialnim in kulturnim potrebam naših družb.

Nad rokami moškega, ki drži pametni telefon, se prikaže virtualni zemljevid.

Recent activities

Ostali povezani dokumenti

aerial view of a ship full of shipping containers
podcast
Dodatne informacije
122465
news
Dodatne informacije
Uyghur1 [nid:104603]
news
Dodatne informacije
EU in Čile
news
Dodatne informacije