committee

Международна търговия

Търговска политика със съвест

Договорът от Лисабон отрежда на Европейския парламент (ЕП) решаваща роля при определянето на търговската политика на ЕС, като на практика действа като негова демократична съвест. Европейското търговско законодателство и международните търговски споразумения могат да се прилагат само със съгласието на ЕП.

Тази комисия отговаря за въпросите, свързани с общата търговска политика на Съюза и неговите външноикономически отношения. Тя одобрява търговски споразумения, както и мерки, свързани с техническа хармонизация или стандартизация в области, обхванати от инструменти на международното право.

Ангажирани със свободната и справедлива търговия

Групата на ЕНП вярва, че свободната търговия и глобализацията значително са подобрили жизнения стандарт и са намалили бедността в ЕС и по света. Ние сме ангажирани със свободната и справедлива търговия и искаме да отворим пазарите, като същевременно запазим равнопоставеност. Искаме също така търговията да се основава на принципите на правовата държава, да разпространява основните принципи на демокрацията и правата на човека, както и да изкорени бедността в света.

Искаме прозрачност и откритост на всички етапи на търговските преговори, но защитаваме поверителността, когато това е необходимо за постигане на най-добрите резултати от преговорите. Винаги ще гарантираме, че нашите комунални услуги и услуги са защитени във всички споразумения. Ще гарантираме и правото на защита, насърчаване и финансиране на културата и културното многообразие, както и свободата и разнообразието на медиите, за да можем да продължим да обслужваме демократичните, социалните и културните нужди на нашите общества.

Виртуална карта се появява над ръцете на мъж, който държи смартфон

Recent activities

Друго свързано съдържание