committee

Comerț internațional

O politică comercială orientată de o conștiință

Tratatul de la Lisabona conferă Parlamentului European (PE) un rol decisiv în definirea politicii comerciale a Uniunii, acționând practic ca o conștiință democratică a acesteia. Legislația comercială europeană și acordurile comerciale internaționale nu pot fi puse în aplicare decât cu acordul Parlamentului European.

Această comisie este responsabilă de aspectele legate de politica comercială comună a Uniunii și de relațiile sale economice externe. Ea aprobă acordurile comerciale, dar și măsuri legate de armonizarea tehnică sau de standardizare în domeniile reglementate de instrumentele de drept internațional.

Pentru un comerț liber și echitabil

Grupul PPE consideră că liberul schimb și globalizarea au îmbunătățit în mod semnificativ nivelul de viață și au redus sărăcia în Uniune și în lume. Suntem în favoarea unui comerț liber și echitabil și dorim deschiderea piețelor în condiții echitabile de concurență. Vrem să facem în așa fel încât comerțul să se bazeze pe statul de drept, să răspândească principiile fundamentale ale democrației și drepturilor omului, și să contribuie la eradicarea sărăciei în lume.

Vrem transparență și deschidere în toate etapele negocierilor, însă suntem de acord cu păstrarea confidențialității atunci când este necesară pentru obținerea unor rezultate optime în negocieri. Ne vom asigura întotdeauna că serviciile și utilitățile noastre publice sunt protejate în toate acordurile. Vom garanta, de asemenea, dreptul de a proteja, promova și finanța cultura și diversitatea culturală, precum și libertatea și diversitatea media, astfel încât să putem continua să răspundem nevoilor democratice, sociale și culturale ale societăților noastre.

Recent activities

Conținut conex