committee

Internationale handel

Een gewetensvolle handelspolitiek

Het Verdrag van Lissabon geeft het Europees Parlement (EP) een exclusieve bevoegdheid om de handelspolitiek van de EU vorm te geven, waardoor het Parlement in wezen als het democratische geweten optreedt. Europese handelswetgeving en internationale handelsovereenkomsten kunnen uitsluitend worden toegepast als het EP hieraan zijn goedkeuring hecht.

Deze commissie is verantwoordelijk voor aangelegenheden die verband houden met de gemeenschappelijke handelspolitiek van de Unie en haar externe economische betrekkingen, en ze draagt aanzienlijk bij tot de open strategische autonomie van de EU. De afgelopen jaren hebben we met succes de nadruk gelegd op een gelijker speelveld met internationale concurrenten. We hebben de EU in staat gesteld een wereldleider te worden door de invoering van nieuwe handelsbeschermingsinstrumenten als laatste hulpmiddel in geval van oneerlijke concurrentie — en de nieuwe verordening inzake het antidwanginstrument, die tegenmaatregelen tegenover economische uitbuiters mogelijk maakt.

Toegewijd aan vrije en eerlijke handel

De EVP‑Fractie is ervan overtuigd dat handel en globalisering ertoe hebben geleid dat de levensstandaard verbeterd is en de armoede afgenomen is in de EU en de rest van de wereld. Wij zetten ons in voor vrije en eerlijke handel en willen markten openstellen, zonder dat daarbij het gelijke speelveld verdwijnt. Daarnaast willen we dat handel op de rechtsstaat gebaseerd wordt, om de grondbeginselen van democratie en mensenrechten te verspreiden en armoede in de wereld uit te roeien.

Hoewel we voorstander zijn van transparantie en openheid in alle stadia van handelsbesprekingen, moet waar nodig het beginsel van vertrouwelijkheid worden toegepast om tot de beste onderhandelingsresultaten te komen. We zorgen ervoor dat onze overheidsvoorzieningen en -diensten in alle overeenkomsten worden beschermd. We waarborgen ook het recht om culturele diversiteit en mediavrijheid en ‑diversiteit te beschermen, te bevorderen en te financieren. Milieubescherming en arbeidsrechten moeten wereldwijd worden gesteund. Daarom zijn wij voorstander van het sluiten van nieuwe handelsovereenkomsten waarin aan deze voorwaarden kan worden voldaan.

Een virtuele kaart verschijnt boven de handen van een man die een smartphone vasthoudt

Recent activities

Andere gerelateerde inhoud