committee

Internationale handel

Een handelsbeleid met een geweten

Het Verdrag van Lissabon geeft het Europees Parlement (EP) een beslissende rol bij het bepalen van het handelsbeleid van de EU en fungeert in feite als haar democratisch geweten. Europese handelswetgeving en internationale handelsovereenkomsten kunnen alleen worden geïmplementeerd met instemming van het EP.

Deze commissie is verantwoordelijk voor zaken met betrekking tot het gemeenschappelijk handelsbeleid en de externe economische betrekkingen van de Unie. Ze keurt handelsovereenkomsten goed, evenals maatregelen met betrekking tot technische harmonisatie of standaardisatie op gebieden die vallen onder instrumenten van internationaal recht.

Toegewijd aan vrije en eerlijke handel

De EVP is van mening dat vrijhandel en globalisering de levensstandaard aanzienlijk hebben verbeterd en de armoede in de EU en de rest van de wereld hebben teruggedrongen. Wij zetten ons in voor vrije en eerlijke handel en willen markten openen met behoud van een gelijk speelveld. We willen ook dat handel gebaseerd is op de rechtsstaat, dat fundamentele beginselen van democratie en mensenrechten worden verspreid en dat armoede in de wereld wordt uitgeroeid.

Wij willen transparantie en openheid in alle stadia van handelsonderhandelingen, maar wij verdedigen vertrouwelijkheid waar dat nodig is om de beste onderhandelingsresultaten te bereiken. We zullen er altijd voor zorgen dat onze openbare voorzieningen en diensten in alle overeenkomsten worden beschermd. We zullen ook het recht op bescherming, bevordering en financiering van cultuur en culturele diversiteit garanderen, evenals mediavrijheid en -diversiteit, zodat we de democratische, sociale en culturele behoeften van onze samenlevingen kunnen blijven dienen.

Een virtuele kaart verschijnt boven de handen van een man die een smartphone vasthoudt

Recent activities

Andere gerelateerde inhoud