committee

Internationale handel

Een gewetensvol handelsbeleid

Het Verdrag van Lissabon heeft het Europees Parlement (EP) een doorslaggevende rol gegeven bij het bepalen van het handelsbeleid van de EU. In wezen fungeert het Parlement hierbij als het democratisch geweten. Europese handelswetgeving en internationale handelsovereenkomsten kunnen uitsluitend worden uitgevoerd met toestemming van het EP.

Deze commissie is verantwoordelijk voor zaken die verband houden met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de Unie en haar externe economische betrekkingen. Zij keurt handelsovereenkomsten goed, samen met technische harmonisatie- of normalisatiemaatregelen op gebieden die bij internationale rechtsinstrumenten zijn geregeld.

Toegewijd aan vrije en eerlijke handel

De EVP-Fractie gelooft dat vrije handel en globalisering ertoe hebben geleid dat de levensstandaard in de EU en wereldwijd aanzienlijk is verbeterd en de armoede aanzienlijk is teruggedrongen. Wij hechten belang aan vrije en eerlijke handel en streven naar openstelling van de markten en naar gelijke concurrentievoorwaarden. Daarnaast willen we dat handel wordt gebaseerd op de rechtsstaat, en streven we ernaar de grondbeginselen van democratie en mensenrechten te verspreiden en de armoede in de wereld uit te roeien.

Hoewel we van mening zijn dat transparantie en openheid gedurende alle onderhandelingsstadia centraal moeten staan, moet voor het bereiken van de beste onderhandelingsresultaten het beginsel van vertrouwelijkheid worden toegepast. We zorgen er in alle overeenkomsten voor dat onze overheidsvoorzieningen en -diensten worden beschermd. We waarborgen bovendien het recht om cultuur en culturele verscheidenheid evenals mediavrijheid en diversiteit, te beschermen, bevorderen en financieren, zodat we kunnen blijven voldoen aan de democratische, sociale en culturele behoeften van onze samenleving.

Recent activities

Andere gerelateerde inhoud