Sven SIMON

Poseł/Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Sven SIMON

How to contact me ?

Sven SIMON

Poseł/Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Niemcy
Christlich Demokratische Union Deutschlands
BRUSSEL

SPINELLI 15E134 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45317

STRASBOURG

WEISS T11073 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75317

BIO

Urodzony w 1978 r., Sven SIMON kształcił się na Uniwersytecie Justusa Liebiga (JLU) w Giessen w Niemczech oraz na Uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii. W 2005 r. ukończył studia prawnicze (egzamin państwowy, odpowiednik J.D.).

W 2009 r. uzyskał tytuł Doctor Juris (odpowiednik S.J.D.) z rozprawą doktorską na temat "Usługi publiczne w prawie WTO i UE". Po odbyciu stażu prawniczego we Frankfurcie, Berlinie, Tel Awiwie i Nowym Jorku, pracował jako asystent profesora w Instytucie Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Franza von Liszta na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2015 r. ukończył studia pod tytułem "Ograniczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w procesie integracji europejskiej". Wykładał gościnnie prawo publiczne, prawo europejskie i międzynarodowe na Freie Universität Berlin, a w 2016 r. został mianowany profesorem na Philipps University Marburg.

Od tego czasu zajmuje stanowisko kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego z Prawem Publicznym. W latach 2011 i 2014 był profesorem wizytującym w Szkole Prawa Uniwersytetu Wisconsin w Madison (USA). Profesor Simon doradza międzynarodowym organizacjom rządowym i pozarządowym na różnych poziomach oraz działa jako obserwator procesu i konsultant w różnych projektach dotyczących współpracy rozwojowej. Jest szefem Europejskiej Akademii Hesji i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Niemczech.

Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2019 roku.

Moje funkcje w Parlamencie:

 • Koordynator - Sprawy Konstytucyjne
 • Członek - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Członek - Półwysep Arabski
 • Członek - Sprawy Konstytucyjne
 • Członek - Handel Międzynarodowy
 • Członek - Parlament Europejski
 • Zastępstwo - Pacyfik–UE
 • Zastępstwo - OACPS–UE
 • Zastępstwo - Republika Południowej Afryki
 • Zastępstwo - CARIFORUM
 • Zastępstwo - Sprawy Gospodarcze i Monetarne
 • Zastępstwo - Sprawy Zagraniczne

My Positions in the Group:

 • Członek - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członek - Conference on the Future of Europe

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

Recent activities

My views and opinions