committee

Međunarodna trgovina

Savjesna trgovinska politika

Prema Ugovoru iz Lisabona Europski parlament (EP) ima ključnu ulogu u oblikovanju trgovinske politike EU-a i pritom djeluje kao demokratska savjest Unije. Europsko zakonodavstvo u području trgovine i međunarodni trgovinski sporazumi mogu se provesti samo uz odobrenje EP-a.

Odbor INTA nadležan je za pitanja koja se odnose na zajedničku trgovinsku politiku Unije i njezine vanjske gospodarske odnose te znatno doprinosi otvorenoj strateškoj autonomiji EU-a. Posljednjih smo godina uspješno stavili naglasak na ravnopravnije uvjete tržišnog natjecanja s međunarodnim konkurentima. Osnažili smo ulogu EU-a kao globalnog predvodnika uvođenjem novih instrumenata trgovinske zaštite kao krajnje mjere u slučaju nepoštenog tržišnog natjecanja i novom uredbom o instrumentu za borbu protiv prisile kojim se omogućuju protumjere u slučajevima gospodarske prisile.

Predanost slobodnoj i poštenoj trgovini

Klub zastupnika EPP-a smatra da su trgovina i globalizacija zaslužne za poboljšanje životnog standarda i smanjenje siromaštva u EU-u i u svijetu. Zalažemo se za slobodnu i poštenu trgovinu i želimo otvoriti tržišta uz očuvanje jednakih uvjeta za sve. Osim toga, želimo da se trgovina temelji na vladavini prava, da se njome potiče širenje temeljnih načela demokracije i ljudskih prava te iskorijeni siromaštvo u svijetu.

Želimo transparentnost i otvorenost u svim fazama trgovinskih pregovora, ali zagovaramo zaštitu povjerljivih podataka kad je to potrebno kako bi se u pregovorima ostvarili najbolji rezultati. Jamčimo zaštitu naših javnih službi i usluga u svim sporazumima. Jamčimo i pravo na zaštitu, promicanje i financiranje kulture i kulturne raznolikosti te slobode i raznolikosti medija. Zaštita okoliša i radnička prava moraju se promicati na globalnoj razini. Stoga sklapanje novih trgovinskih sporazuma podupiremo kad se ti uvjeti mogu ispuniti.

A virtual map appears above the hands of a man holding a smartphone

Drugi srodni sadržaj