committee

Kansainvälinen kauppa

Kauppapolitiikkaa hyvällä omallatunnolla

Lissabonin sopimuksella annettiin Euroopan parlamentille yksinomainen toimivalta EU:n kauppapolitiikan määrittämisessä ja tehtiin siitä käytännössä kauppapolitiikan demokraattinen omatunto. Unionin kauppalainsäädäntö ja kansainväliset kauppasopimukset voidaan panna täytäntöön vain parlamentin suostumuksella.

Tämä valiokunta vastaa unionin yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvistä asioista ja sen ulkoisista taloussuhteista. Se myös edistää merkittävästi EU:n avointa strategista riippumattomuutta. Viime vuosina olemme menestyksekkäästi painottaneet tasapuolisia toimintaedellytyksiä kansainvälisten kilpailijoiden kanssa. Olemme voimistaneet EU:n asemaa maailmanlaajuisena johtajana ottamalla käyttöön uusia kaupan suojatoimia, joihin voidaan viime kädessä turvautua epäreilussa kilpailutilanteessa. Samalla on hyväksytty uusi asetus pakottamistoimien vastaisesta välineestä, jolla voidaan ryhtyä toimenpiteisiin talouden häiriköitä vastaan.

Sitoutuminen vapaaseen ja reiluun kauppaan

EPP-ryhmän mielestä kauppa ja globalisaatio ovat nostaneet elintasoa ja vähentäneet köyhyyttä EU:ssa ja muualla maailmassa. Olemme sitoutuneet vapaaseen ja reiluun kauppaan ja haluamme avata markkinoita säilyttäen kuitenkin tasapuoliset toimintaedellytykset. Kaupan on mielestämme myös perustuttava oikeusvaltioperiaatteeseen, ja sen avulla on levitettävä demokratian ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita ja poistettava köyhyys maailmasta.

Haluamme läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kauppaneuvottelujen kaikissa vaiheissa, mutta kannatamme tarvittaessa luottamuksellisuutta parhaan neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi. Varmistamme, että kaikissa sopimuksissa suojellaan yleishyödyllisiä palveluja ja muita julkisia palveluja. Varmistamme myös oikeuden suojella, edistää ja rahoittaa kulttuuria ja kulttuurien moninaisuutta sekä tiedotusvälineiden vapautta ja monimuotoisuutta. Ympäristönsuojelua ja työoikeuksia on edistettävä maailmanlaajuisesti. Tuemme näin ollen uusien kauppasopimusten tekemistä edellyttäen, että nämä ehdot voidaan täyttää.

Älypuhelinta kädessään pitävän miehen käsien yläpuolelle ilmestyy virtuaalinen kartta.

Recent activities

Muu asiaa liittyvä sisältö