committee

Kansainvälinen kauppa

Kauppapolitiikkaa hyvällä omallatunnolla

Lissabonin sopimuksella nostettiin Euroopan parlamentti avainasemaan EU:n kauppapolitiikan määrittämisessä ja tehtiin siitä käytännössä kauppapolitiikan demokraattinen omatunto. Unionin kauppalainsäädäntö ja kansainväliset kauppasopimukset voidaan panna täytäntöön vain parlamentin suostumuksella.

Valiokunta vastaa unionin yhteiseen kauppapolitiikkaan ja sen ulkoisiin taloussuhteisiin liittyvistä asioista. Se hyväksyy kauppasopimukset sekä toimenpiteet, jotka koskevat teknistä yhdenmukaistamista tai standardointia kansainvälisen oikeuden välineiden piiriin kuuluvilla aloilla.

Sitoutuminen vapaaseen ja reiluun kauppaan

EPP-ryhmän mielestä vapaakauppa ja globalisaatio ovat merkittävästi nostaneet elintasoa ja vähentäneet köyhyyttä EU:ssa ja muualla maailmassa. Olemme sitoutuneet vapaaseen ja reiluun kauppaan ja haluamme avata markkinoita säilyttäen kuitenkin tasapuoliset toimintaedellytykset. Kaupan on mielestämme myös perustuttava oikeusvaltioperiaatteeseen, ja sen avulla on levitettävä demokratian ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita ja poistettava köyhyys maailmasta.

Haluamme läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kauppaneuvottelujen kaikissa vaiheissa, mutta kannatamme tarvittaessa luottamuksellisuutta parhaan neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi. Haluamme aina varmistaa, että kaikissa sopimuksissa suojellaan yleishyödyllisiä palveluja ja muita julkisia palveluja. Haluamme myös taata oikeuden suojella, edistää ja rahoittaa kulttuuria ja kulttuurin moninaisuutta sekä tiedotusvälineiden vapautta ja moniäänisyyttä, jotta voimme edelleen palvella yhteiskuntiemme demokraattisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä tarpeita.

Recent activities

Muu asiaa liittyvä sisältö