"Niezależny organ ds. etyki" to frontalny atak na europejski parlamentaryzm

25.04.2024 9:21

"Niezależny organ ds. etyki" to frontalny atak na europejski parlamentaryzm

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Szczegóły sali rozpraw

Tak zwany "Niezależny Organ Etyczny" jest zasadniczo wadliwy i zagraża europejskiemu parlamentaryzmowi. W swojej obecnej formie nie ma podstawy prawnej, osłabia podział władzy i nie gwarantuje niezależności. Dlatego Grupa EPL zdecydowanie sprzeciwia się wynikom ostatnich negocjacji między instytucjami UE i wzywa do zmiany podejścia. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłaby "Komisja ds. standardów w urzędach publicznych UE".

"Prawo proponowanego organu do badania i publikowania indywidualnych przypadków może doprowadzić do tego, że niewinni posłowie do Parlamentu Europejskiego zostaną publicznie ujawnieni i potępieni przez sąd opinii publicznej, nawet w przypadkach, w których nie popełniono żadnych wykroczeń" - mówi Sven Simon, rzecznik Grupy EPL w Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego.

"Rada jest zaangażowana w ustalanie zasad etycznych, ale odmawia ich przestrzegania, co tworzy niedopuszczalną nierównowagę instytucjonalną. Ponadto umieszczenie sekretariatu pod zwierzchnictwem Komisji jest wysoce problematyczne, ponieważ nie respektuje podziału władzy. Wreszcie, tak zwani niezależni eksperci w "organie ds. etyki" mają być ponownie wybierani po trzech latach. To narusza ich niezależność" - kontynuuje Simon.

"Zamiast skupiać się na ustanawianiu jasnych zasad i standardów prawnych, organ ten będzie orzekał na śliskim gruncie etyki, co może prowadzić do nadużyć politycznych" - wyjaśnia Simon. "Organ ten nie może jednocześnie zastąpić policji, prokuratorów i sędziów. Nie może też stać się supermocarstwem zarówno nad władzą ustawodawczą, jak i wykonawczą Unii Europejskiej. Mogłoby to posłużyć jako niebezpieczny wzór dla autokratycznych rządów do tworzenia podobnych instytucji na szczeblu krajowym w celu stłumienia opozycji".

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 177 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat