Obecny plan utworzenia unijnego organu ds. etyki narusza praworządność

13.03.2024 18:44

Obecny plan utworzenia unijnego organu ds. etyki narusza praworządność

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
etyka

Grupa EPL zdecydowanie krytykuje wynik niedawnych negocjacji w sprawie ustanowienia organu ds. etyki w Unii Europejskiej i wzywa wszystkie grupy polityczne w Parlamencie Europejskim do odrzucenia porozumienia i ustanowienia w zamian organu ustanawiającego standardy.

"Wynegocjowane porozumienie w sprawie organu ds. etyki jest źle sformułowane. Nowa instytucja nie ma żadnej podstawy prawnej w traktatach, co czyni jej decyzje podatnymi na zaskarżenia w sądzie. Rada, jako jeden z kluczowych prawodawców UE, nie będzie podlegać treści porozumienia. Organ będzie miał uprawnienia do podejmowania własnych inicjatyw bez nadzoru parlamentarnego, co narusza wolny mandat i praworządność" - mówi Sven Simon, rzecznik Grupy EPL ds. konstytucyjnych.

"Umieszczenie sekretariatu Organu w domenie Komisji wywraca do góry nogami konstytucyjną zasadę podziału władzy i zagraża niezależności władzy ustawodawczej w UE. W efekcie ustanowi to izbę dyscyplinarną dla władzy ustawodawczej. Biorąc pod uwagę obecne debaty na temat praworządności w niektórych państwach członkowskich, stanowi to niebezpieczny precedens i może służyć jako plan osłabienia parlamentów w całej Unii. Porozumienie stanowi frontalny atak na Parlament Europejski od wewnątrz. Grupa EPL wzywa wszystkie grupy polityczne do odrzucenia porozumienia i ustanowienia zamiast niego organu ustanawiającego standardy. Zgodność z zasadami musi koniecznie podlegać procedurze sądowej i ETS" - podkreśla Simon.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat