committee

Afaceri constituționale

Preocupările cetățenilor sunt puse pe primul loc

De asemenea, comisia lucrează la îmbunătățirea modului în care sunt reglementate partidele și fundațiile politice europene. Ea monitorizează modul în care sunt puse în aplicare tratatele UE și evaluează cât de bine funcționează Uniunea Europeană și instituțiile sale. În fine, comisia se ocupă, de asemenea, de relațiile interinstituționale dintre instituțiile europene și acordurile care reglementează aceste relații, precum și de consecințele instituționale ale aderării sau, în cazul Brexit, de retragerea unui stat membru al UE.

Această comisie lucrează, de asemenea, la restabilirea încrederii publicului în Europa, acordând mai multă atenție preocupărilor cetățenilor. În acest sens, procedura electorală a Parlamentului European ocupă un loc principal pe agenda sa.

Grupul PPE a fost forța motrice din spatele recentei modernizări a normelor privind alegerea deputaților în Parlamentul European –primele schimbări de la adoptarea Actului electoral din 1976. Noua lege introduce votul poștal și votul electronic împreună cu măsuri de consolidare a transparenței și a încrederii în alegeri. De asemenea, aceasta sporește gradul de conștientizare cu privire la caracterul european al alegerilor, sensibilizând publicul în legătură cu afilierea unui candidat la un partid politic european.

Printre principalele domenii de interes se mai numără și punerea în aplicare a noului statut al partidelor politice europene și cooperarea cu parlamentele naționale.

Conținut conex