committee

Ustavna pitanja

Brige građana na prvome mjestu

Odbor za ustavna pitanja (AFCO) Europskog parlamenta odgovoran je za poboljšanje reguliranja europskih političkih stranaka i zaklada, prati provedbu Ugovora EU-a te ocjenjuje funkcioniranje EU-a i njegovih institucija. Osim toga, odbor se bavi međuinstitucijskim odnosima među institucijama EU-a i sporazumima kojima se uređuju ti odnosi.

Nadalje, Odbor radi na jačanju povjerenja javnosti u Europsku uniju putem temeljite procjene ishoda Konferencije o budućnosti Europe. Članovi odbora ispunjavaju očekivanja građana prikupljena na najvećoj višejezičnoj digitalnoj platformi do sada.

Rad odbora uključuje i provedbu i izmjenu Poslovnika Europskog parlamenta kako bi EU postao učinkovitiji i transparentniji.

Nadovezujući se na europsku građansku inicijativu, reformu izbornih postupaka i uvođenje pojačane suradnje između EU-a i drugih institucija, Odbor daje glas europskim građanima.

The last piece of a puzzle of the European flag lies on top of the completed pieces