committee

Põhiseadus

Kodanike murede esikohale seadmine

Komitee töötab ka selle nimel, et parandada Euroopa erakondade ja sihtasutuste tegevust. Ta jälgib ELi lepingute rakendamist ning hindab Euroopa Liidu ja selle institutsioonide toimimist. Lõpuks tegeleb komisjon ka Euroopa institutsioonide vaheliste suhetega ja neid suhteid reguleerivate lepingutega ning ELi liikmesriigi ühinemise või Brexiti puhul tema väljaastumise institutsiooniliste tagajärgedega.

See komisjon töötab ka selle nimel, et taastada üldsuse usaldus Euroopa vastu, pöörates rohkem tähelepanu kodanike muredele. Seda silmas pidades on Euroopa Parlamendi valimismenetlus tema päevakorras tähtsal kohal.

EPP fraktsioon oli liikumapanevaks jõuks Euroopa Parlamendi liikmete valimise eeskirjade hiljutisel ajakohastamisel, mis oli esimene muudatus pärast 1976. aasta valimisakti vastuvõtmist. Uue seadusega kehtestatakse posti- ja elektrooniline hääletamine ning meetmed läbipaistvuse ja usalduse suurendamiseks valimiste suhtes. Samuti tugevdab see teadlikkust valimiste euroopalikust iseloomust, suurendades teadlikkust kandidaadi kuuluvusest Euroopa erakonda.

Muude peamiste valdkondade hulka kuuluvad Euroopa erakondade uue põhikirja rakendamine ja koostöö liikmesriikide parlamentidega.

Euroopa lipu viimase pusletüki peal on valmis tükid

Muu seotud teave