committee

Põhiseadus

Kodanike mured südameasjaks

Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjon (AFCO) vastutab selle eest, kuidas Euroopa tasandi erakondi ja sihtasutusi reguleeritakse, samuti jälgib ELi aluslepingute rakendamist ning hindab ELi ja selle institutsioonide toimimist. Lisaks tegeleb komitee institutsioonidevaheliste suhetega ELi institutsioonide vahel ja neid suhteid reguleerivate kokkulepetega.

Lisaks teeb komitee tööd selle nimel, et suurendada üldsuse usaldust Euroopa Liidu vastu, hinnates põhjalikult Euroopa tuleviku konverentsi tulemusi. Komisjoni liikmed täidavad kodanike ootusi, mis on kogutud kõigi aegade suurimal mitmekeelsel digiplatvormil.

Komisjoni töö hõlmab ka Euroopa Parlamendi kodukorra rakendamist ja muutmist, et muuta EL tõhusamaks ja läbipaistvamaks.

Lõpuks tagab komitee, et Euroopa kodanikel on oma hääl, ajakohastades Euroopa kodanikualgatust, reformides valimismenetlusi ning seades sisse tõhustatud koostöö ELi ja teiste institutsioonide vahel.

Euroopa lipu viimase pusletüki peal on valmis tükid

Muu seotud teave