committee

Конституционни въпроси

Загрижеността на гражданите на първо място

Комисията работи и за подобряване на регулирането на европейските политически партии и фондации. Тя следи как се прилагат договорите на ЕС и оценява функционирането на Европейския съюз и неговите институции. И накрая, комисията се занимава и с междуинституционалните отношения между европейските институции и споразуменията, които уреждат тези отношения, както и с институционалните последици от присъединяването или, в случая на Brexit, оттеглянето на държава - членка на ЕС.

Тази комисия работи и за възстановяване на общественото доверие в Европа, като обръща повече внимание на опасенията на гражданите. С оглед на това избирателната процедура за Европейски парламент заема важно място в нейния дневен ред.

Групата на ЕНП беше движещата сила зад неотдавнашното модернизиране на правилата за избор на членове на ЕП - първите промени след приемането на Изборния закон през 1976 г. Новият закон въвежда гласуване по пощата и по електронен път, както и мерки за повишаване на прозрачността и доверието в изборите. Той също така засилва осведомеността за европейския характер на изборите чрез повишаване на осведомеността за принадлежността на даден кандидат към европейска политическа партия.

Други ключови области, върху които се поставя акцент, включват прилагането на новия устав за европейските политически партии и сътрудничеството с националните парламенти.

Последното парче от пъзела на европейското знаме лежи върху готовите парчета

Друго свързано съдържание