committee

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat

Kansalaisten asiat etusijalle

Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan vastuulla on parantaa eurooppalaisten poliittisten ryhmien ja säätiöiden sääntelyä, valvoa EU:n perussopimusten täytäntöönpanoa ja arvioida unionin ja sen toimielinten toimintaa. Lisäksi valiokunta käsittelee EU:n toimielinten välisiä suhteita ja niitä sääteleviä sopimuksia.

Valiokunnan pyrkimyksenä on myös parantaa kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin arvioimalla perusteellisesti Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin tuloksia. Valiokunnan jäsenet toteuttavat toimia perustuen kansalaisten näkemyksiin, joita kerättiin kaikkien aikojen suurimmalla monikielisellä digitaalisella foorumilla.

Valiokunnan työhön kuuluu myös Euroopan parlamentin työjärjestyksen täytäntöönpano ja muuttaminen EU:n tehokkuuden ja avoimuuden lisäämiseksi.

Tämän lisäksi valiokunta varmistaa, että EU:n kansalaiset saavat äänensä kuuluviin, päivittämällä eurooppalaista kansalaisaloitetta, uudistamalla vaalimenettelyjä ja tehostamalla EU:n ja muiden instituutioiden välistä yhteistyötä.

Euroopan lipun palapelin viimeinen pala on valmiiden palojen päällä.

Muu asiaa liittyvä sisältö