committee

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat

Kansalaisten huolenaiheet etusijalle

Valiokunta pyrkii myös parantamaan eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja säätiöiden sääntelyä. Se seuraa, miten EU:n perussopimuksia pannaan täytäntöön, ja arvioi, miten hyvin Euroopan unioni ja sen toimielimet toimivat. Lopuksi valiokunta käsittelee myös EU:n toimielinten välisiä suhteita ja näitä suhteita sääteleviä sopimuksia sekä jonkin EU:n jäsenvaltion liittymisen tai, Brexitin tapauksessa, eroamisen institutionaalisia seurauksia.

Valiokunta pyrkii myös palauttamaan kansalaisten luottamuksen Eurooppaan kiinnittämällä enemmän huomiota kansalaisten huolenaiheisiin. Tätä silmällä pitäen Euroopan parlamentin vaalimenettely on sen asialistalla korkealla sijalla.

EPP-ryhmä oli liikkeellepaneva voima Euroopan parlamentin jäsenten valintaa koskevien sääntöjen äskettäisen nykyaikaistamisen taustalla - ensimmäiset muutokset sitten vaalilain hyväksymisen vuonna 1976. Uudessa laissa otetaan käyttöön posti- ja sähköinen äänestys sekä toimenpiteitä, joilla lisätään avoimuutta ja luottamusta vaaleihin. Se myös vahvistaa tietoisuutta vaalien eurooppalaisesta luonteesta lisäämällä tietoisuutta ehdokkaan kuulumisesta johonkin eurooppalaiseen poliittiseen puolueeseen.

Muita keskeisiä painopistealueita ovat eurooppalaisten poliittisten puolueiden uuden ohjesäännön täytäntöönpano ja yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa.

Euroopan lipun palapelin viimeinen pala on valmiiden palojen päällä.