committee

Constitutionele zaken

De belangen van burgers centraal stellen

De commissie wil de manier waarop Europese politieke partijen en stichtingen zijn georganiseerd verbeteren. Zij ziet toe op de uitvoering van de EU-verdragen en beoordeelt of de Europese Unie en haar instellingen goed functioneren. Ten slotte is de commissie bevoegd voor de interinstitutionele betrekkingen tussen de Europese instellingen en de overeenkomsten die hiervoor gelden. Ook houdt zij zich bezig met de institutionele gevolgen van de toetreding of, in het geval van de brexit, de uittreding van een EU-lidstaat.

De commissie wil het vertrouwen van het publiek in Europa herstellen door meer aandacht te besteden aan de zorgen van burgers. Juist daarom staat de verkiezingsprocedure van het Europees Parlement hoog op haar agenda.

De EVP-Fractie was de drijvende kracht achter de recente modernisering van regels voor de verkiezing van Europarlementariërs - de eerste wijziging sinds de kieswet in 1976 werd aangenomen. De nieuwe wet maakt het mogelijk om per brief of internet te stemmen, terwijl er ook maatregelen zijn genomen om de transparantie en het vertrouwen in de verkiezingen te vergroten. Bovendien wordt de Europese aard van de verkiezingen benadrukt door de banden van kandidaten met een Europese politieke partij onder de aandacht te brengen.

Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn onder meer de tenuitvoerlegging van het nieuwe statuut van Europese politieke partijen en de samenwerking met nationale parlementen.