committee

Ustavne zadeve

Osredotočenost na skrbi državljanov

Odbor si prav tako prizadeva za izboljšanje ureditve evropskih političnih strank in fundacij. Nadzira izvajanje pogodb o EU ter ocenjuje delovanje EU in njenih institucij. Odbor je nazadnje pristojen tudi za medinstitucionalne odnose med evropskimi institucijami in sporazumi, ki te odnose urejajo, ter za institucionalne posledice pristopa ali – v primeru brexita – izstopa države članice iz EU.

Poleg tega želi ponovno vzpostaviti zaupanje javnosti v Evropo, in sicer tako, da več pozornosti nameni skrbem državljanov. Volilni postopek Evropskega parlamenta je zato visoko na dnevnem redu odbora.

Skupina ELS je bila gonilna sila nedavne posodobitve pravil za izvolitev evropskih poslancev – gre za prvo spremembo od sprejetja akta o volitvah leta 1976. Z novim zakonom sta bila omogočena glasovanje po pošti in elektronsko glasovanje, pa tudi ukrepi za povečanje preglednosti in zaupanja v volitve. Poleg tega zakon ozavešča o evropskem značaju volitev, in sicer z informacijami o pripadnosti kandidatov evropski politični stranki.

Med drugimi prednostnimi področji odbora sta tudi izvajanje novega statuta evropskih političnih strank in sodelovanje z nacionalnimi parlamenti.