committee

Ustavne zadeve

V ospredju so interesi državljanov

Odbor si prizadeva tudi za izboljšanje ureditve evropskih političnih strank in fundacij. Spremlja izvajanje pogodb EU ter ocenjuje, kako dobro delujejo Evropska unija in njene institucije. Nazadnje se odbor ukvarja tudi z medinstitucionalnimi odnosi med evropskimi institucijami in sporazumi, ki urejajo te odnose, ter institucionalnimi posledicami pristopa ali, v primeru brexita, izstopa države članice EU.

Ta odbor si prizadeva tudi za povrnitev zaupanja javnosti v Evropo z večjim upoštevanjem skrbi državljanov. Glede na to je volilni postopek v Evropskem parlamentu visoko na njegovem dnevnem redu.

Skupina EPP je bila gonilna sila nedavne posodobitve pravil za volitve poslancev Evropskega parlamenta - prve spremembe po sprejetju volilnega zakona leta 1976. Novi zakon uvaja glasovanje po pošti in elektronsko glasovanje ter ukrepe za povečanje preglednosti in zaupanja v volitve. Prav tako krepi zavedanje o evropski naravi volitev, saj povečuje zavedanje o pripadnosti kandidata evropski politični stranki.

Druga ključna področja vključujejo izvajanje novega statuta evropskih političnih strank in sodelovanje z nacionalnimi parlamenti.

Zadnji košček sestavljanke evropske zastave leži na vrhu sestavljenih delov.