committee

Ustavne zadeve

Osredotočenost na skrbi državljanov

Odbor Evropskega parlamenta za ustavne zadeve je odgovoren za izboljšanje regulacije evropskih političnih strank in fundacij, spremlja izvajanje Pogodb EU ter ocenjuje delovanje EU in njenih institucij. Poleg tega odbor obravnava medinstitucionalne odnose med institucijami EU in sporazume, ki te odnose urejajo.

Odbor si prizadeva povečati zaupanje javnosti v Evropsko unijo s temeljito oceno rezultatov Konference o prihodnosti Evrope. Člani odbora uresničujejo pričakovanja državljanov, zbrana na največji večjezični digitalni platformi doslej.

Delo odbora vključuje tudi izvajanje in spreminjanje Poslovnika Evropskega parlamenta, da bi EU postala učinkovitejša in preglednejša.

Odbor z nadgradnjo evropske državljanske pobude, reformo volilnih postopkov in uvedbo okrepljenega sodelovanja med EU in drugimi institucijami daje evropskim državljanom besedo.

Zadnji košček sestavljanke evropske zastave leži na vrhu sestavljenih delov.

Ostali povezani dokumenti

Ukrajinski otroci
news
Dodatne informacije

3 / 3