committee

Affarijiet Kostituzzjonali

It-tħassib taċ-ċittadini jiġi l-ewwel

Il-Kumitat jaħdem ukoll biex itejjeb il-mod li bih il-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej jiġu regolati. Huwa jimmonitorja kif jiġu implimentati t-trattati tal-UE u jevalwa kemm l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha qed jiffunzjonaw tajjeb. Fl-aħħar nett, il-kumitat jittratta wkoll ir-relazzjonijiet interistituzzjonali bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-ftehimiet li jirregolaw dawn ir-relazzjonijiet, u l-konsegwenzi istituzzjonali tal-adeżjoni jew, fil-każ tal-Brexit, l-irtirar ta' Stat Membru tal-UE.

Dan il-kumitat qed jaħdem ukoll biex iġib lura l-fiduċja tal-pubbliku fl-Ewropa billi jagħti aktar attenzjoni lill-preokkupazzjonijiet taċ-ċittadini. Fid-dawl ta' dan, il-proċedura elettorali tal-Parlament Ewropew tinsab fuq nett fl-aġenda tiegħu.

Il-Grupp tal-PPE kien il-mutur wara l-modernizzazzjoni reċenti tar-regoli għall-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew – l-ewwel bidliet sa mill-adozzjoni tal-Att Elettorali fl-1976. Il-liġi l-ġdida tintroduċi votazzjoni bil-posta u elettronika flimkien ma' miżuri biex jissaħħu t-trasparenza u l-fiduċja fl-elezzjonijiet. Huwa saħħaħ ukoll l-għarfien tan-natura Ewropea tal-elezzjoni billi qajjem kuxjenza dwar l-affiljazzjoni ta' kandidat ma' partit politiku Ewropew.

Oqsma ewlenin oħra jinkludu l-implimentazzjoni tal-istatut il-ġdid għall-partiti politiċi Ewropej u l-kooperazzjoni mal-parlamenti nazzjonali.

Committee picture