Kā mēs darbojamies

Eiropas Parlamentā (EP) deputāti strādā politiskajās grupās atkarībā no deputātu politiskās piederības. ETP grupa no septiņām parlamenta frakcijām, kas pastāv šajā EP likumdošanas termiņā, ir gan lielākā, gan vecākā grupa.

View of the European Parliament building in Brussels

 

Eiropas Parlamentā

ETP grupas darbība Eiropas Parlamentā ir likumdošana. EP lielāko daļu savu darbu veic specializētu komiteju starpā, kas izstrādā, groza un pieņem likumdošanas priekšlikumus un ziņojumus. Mūsu deputāti ir pārstāvēti parlamentārajās komitejās, kur viņi ir arī vadošajos amatos, proporcionāli mūsu grupas lielumam.

lielākai Parlamenta politiskai grupai mums ir spēcīgākas pozīcijas nekā citām grupām, ne tikai politiskās dienaskārtības noteikšanā, bet arī balsu gūšanai dažādos svarīgos balsojumos. Faktiski kopš 1999. gada mēs esam bijuši vairāk balsu ieguvēji nekā jebkura cita grupa EP ikmēneša plenārsēdēs.

Ar Eiropas Tautas partiju

Atšķirībā no mūsu grupas Eiropas Parlamentā, European People’s Party pamatdarbība (ETP) ir veidot ilgtermiņa politiskas platformas, kas kalpo par kontaktpunktu Eiropas labēji centriskiem politiķiem, kā arī apvieno labēji centriskos spēkus ārpus  Eiropas Savienības valstīm. ETP rīko regulārus kongresus, kur ETP grupas locekļu, valstu valdību un organizāciju pārstāvji, piemēram, ETP grupas pārstāvji, sanāk kopā, lai apspriestu politisko programmu un noteiktu ETP politisko virzību.

Turklāt ES valstu un valdību vadītāji, kas pieder ETP, tiekas pirms katras Eiropas Savienības Padomes sanāksmes, lai apspriestu Eiropadomes darba kārtību un saskaņotu politiskās nostājas. Šīs ETP augstākā līmeņa sanāksmes, kā mēs tos saucam, dod mums iespēju apspriest aktuālos jautājumus ar mūsu Eiropas kolēģiem.

ETP grupa apvieno tos ETP pārstāvjus, kuri ir ievēlēti kā Eiropas Parlamenta deputāti. Grupa ir pārstāvēta visās partijas galvenajās struktūrās: Kongresā, Politiskajā asamblejā un prezidentūrā.

The newly-elected President of the European People’s Party, Manfred Weber MEP, surrounded by applauding EPP politicians
Deputāti ETP grupas sanāksmju zālē
MEPs in the EPP Group's meeting room
Group picture of EPP Group Presidency and the Secretary-General

 

Mūsu darba grupas

EP komiteju tēmu un jautājumu loks ir ļoti plašs. Lai to atspoguļotu, mēs organizējam komiteju darba grupas. Šīs darba grupas formulē augsta līmeņa koordinētu ETP nostāju par ziņojumiem un rezolūcijām, par kurām EP balso  komiteju līmenī un plenārsesijās.

Vispirms ETP grupa sagatavo ETP nostāju komiteju līmenī. Pirms katras plenārsēdes notiek darba grupu sanāksmes. Mūsu deputāti apspriež ziņojumus, rezolūcijas un citus jautājumus īpašajās politikas jomās, lai izveidotu kopīgu ETP pozīciju, lai piedalītos nākamās EP plenārsesijas balsojumos.

Mūsu četras darba grupas, vada viens no mūsu grupas priekšsēdētāja vietniekiem, un reprezentē galvenās prioritārās jomas: ekonomika, darba vietas un vide; juridiskā un iekšējās lietas; budžets, lauksaimniecība un reģionālais finansējums; un ārlietas.

Grupa

 • Priekšsēdētaja vadība
 • Priekšsēdētājs, 10 viceprezidenti, Prezidijs un Asambleja

Attiecības ārpus ES

 • Mūsu stratēģiskās prioritātes ar ES ārējām attiecībām vada priekšsēdētāja vietnieki, kas atbildīgi par konkrētiem reģioniem
 • Tas veicina deputātu darbu starpparlamentārajās delegācijās

Parlamentu sadarbības delegācijas

 • Grupas locekļi piedalās visās parlamentu sadarbības delegācijās
 • Daži kā priekšsēdētāji vai priekšsēdētāja vietnieki Parlamentā
 • Pēdējo gadu laikā parlamentu sadarbības delegāciju loma kļūst aizvien nozīmīgāka, efektīvi kļūstot par parlamentāro diplomātiju - tās attīsta Parlamenta starptautiskās attiecības ar konkrētu valsti vai valstu grupu reģionā

Manfrēds Vēbers vada mūsu grupu kā ETP grupas priekšsēdētājs. ETP grupas deputāti viņu ievēlēja par priekšsēdētāju 2014. gada 4. jūnijā, ar iespēju pagarināt termiņu uz 2,5 gadiem. Prezidentūra, birojs un darba grupas palīdz Vēbera kungam saistībā ar plašu jautājumu loku Eiropas Parlamentā.

Mūsu prezidentūra apvieno mūsu priekšsēdētāju un desmit priekšsēdētāja vietniekus, kuri vada mūsu darba grupas un citas parlamentārās darbības. Prezidentūra pavada mūsu deputātus plenārsēdēs un pārstāv mūsu grupu ārēji.

Mūsu birojs sastāv no prezidentūras kopā ar nacionālo valstu delegāciju vadītājiem un citiem grupas locekļiem, kas iesaistīti Eiropas Parlamenta funkcijās (pilns saraksts ir pieejams mūsu reglamentā). Mūsu birojs ir atbildīgs par gatavošanos Parlamenta plenārsēdēm, uzsverot jautājumus, kas visvairāk attiecas uz grupu, un no mūsu nacionālo valstu delegāciju perspektīvām.

Kā ETP grupas augstākais orgāns, Grupas asamblejā ir visi grupas locekļi. Asamblejas uzdevums ir: pieņemt lēmumus par visiem politiskajiem jautājumiem, kas tiek risināti Eiropas Parlamenta vai ārpus tā; grupas prezidentūras ievēlēšana; darba grupu izveide; un iecelt grupas locekļus uz vakancēm, kas atvēlētas ETP grupai Eiropas Parlamenta struktūrās.

Diagram image displayed on mobile Diagram image displayed on desktop
A
Priekšsēdētājs
 • Manfrēds Vēbers
B
Prezidentūra
 • Priekšsēdētājs
 • Desmit priekšsēdētāja vietnieki
C
Birojs
 • Prezidentūra
 • Valstu delegāciju vadītāji
 • Parlamenta priekšsēdētāja vietnieki un kvestori no grupas
 • EP komitejas amati, kas piešķirti grupai
 • Grupas koordinatori EP komitejās
 • ETP priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs, ja viņi ir arī EP deputāti
 • Viens no katras desmit nacionālās delegācijas locekļiem, kas piedalījās sanāksmē
D
Grupas asambleja
 • Visi grupas dalībnieki
 • Viens no katras desmit nacionālās delegācijas locekļiem, kas piedalījās sanāksmē
 • Organizēti saistībā ar nacionālām delegācijām grupā
E
Mūsu sekretariāts
 • Ģenerālsekretārs, septiņi nodaļu direktori
 • Nodrošina Grupas vienmērīgu darbību
 • Uzticēts administratīvajiem un sekretariāta pienākumiem

Jaunumi no Jūsu valsts EP deputātiem

Izvēlies savu valsti, lai uzzinātu vairāk par savas valsts EP deputātiem:

Saturs zemāk redzamo valstu valodās nav pieejams. Izvēlies valsti, ja vēlies sekot jaunumiem angļu valodā vai valstu valodā(s):