Как работим

Европейският парламент (ЕП) организира членовете си в политически групи според политическата им принадлежност. От седемте групи, които съществуват в този законодателен мандат на ЕП, Групата на ЕНП е най-голямата и най-старата.

View of the European Parliament building in Brussels

 

С Европейския парламент

Основната дейност на Групата на ЕНП в Европейския парламент е свързана със законодателната работа. ЕП изпълнява основната част от работата си чрез специализирани комисии, които изготвят, изменят и приемат законодателни предложения и доклади. Нашите членове са представени в тези парламентарни комисии, където заемат множество лидерски позиции, пропорционално на размера на нашата Група.

Като най-голямата политическа Група в Парламента, ние сме в по-силна позиция от всяка друга, не само за определяне на политическия дневен ред, но и за спечелване на най-важните гласувания. Всъщност, от 1999 година насам ние печелим повече гласувания в месечните пленарни сесии на ЕП, отколкото която и да е друга група.

Част от Европейската народна партия

За разлика от нашата Група, основната дейност на Европейската народна партия (ЕНП) е да формулира дългосрочни политически платформи, които да служат като отправна точка за контакт на политиците от центристката десница на Европа и да действа като политическа котва за партии в европейски държави извън ЕС. ЕНП провежда редовни конгреси, на които се събират представители на страни-членки, национални правителства и организации от семейството на ЕНП, като Групата на ЕНП, за да обсъждат политическата програма и да определят политическата насока на ЕНП.

Освен това държавните и правителствените ръководители на ЕС, които принадлежат към Групата на ЕНП, се срещат преди всяка среща на върха на ЕС, за да обсъдят дневния ред на Европейския съвет и да координират политическите си позиции. Тези срещи на високо равнище на ЕНП, както ги наричаме, са възможност за обсъждане на актуални въпроси с нашите европейски колеги.

Групата на ЕНП обединява представители на ЕНП, които са избрани за членове на Европейския парламент. Групата е представена във всички основни органи на партията: Конгресът, Политическата асамблея и Председателството.

The newly-elected President of the European People’s Party, Manfred Weber MEP, surrounded by applauding EPP politicians
Евродепутати на заседание на Групата на ЕНП
MEPs in the EPP Group's meeting room
Group picture of EPP Group Presidency and the Secretary-General

 

Нашите работни групи

Темите, обхванати от комисиите на ЕП, са широкообхватни. За да отразим това, ние организираме работата си в комисиите по работни групи. Тези работни групи формулират високопоставена и координирана позиция на ЕНП за докладите и резолюциите, които ЕП гласува на парламентарната комисия и на пленарното заседание.

Групата на ЕНП първо подготвя позицията на ЕНП на ниво комисия. След това работните групи се срещат преди всяка пленарна сесия. Тук нашите членове обсъждат докладите, резолюциите и други въпроси в своите специфични области , за да създадат обща линия на ЕНП, която да се вземе предвид при гласуването на следващата пленарна сесия на ЕП.

Нашите четири работни групи, които се ръководят от един от нашите заместник-председатели, представляват нашите основни приоритетни области: икономика, работни места и околна среда; правни въпроси и вътрешни работи; бюджет, селско стопанство и регионално финансиране; и външни работи.

Групата

 • Водена от председателя
 • Съставена от председателя, 10 заместник-председатели, Бюрото и Асамблеята

Работни групи

 • Водени от заместник-председател
 • Да стимулират работата на групи от комисии по дадена тема

Отношения извън ЕС

 • Нашите стратегически приоритети за външните отношения на ЕС се ръководят от заместник-председателите, отговарящи за конкретни региони
 • Това ръководи работата на членовете на ЕП в междупарламентарните делегации

Междупарламентарни делегации

 • Членовете на Групата заседават във всички комисии
 • Някои като председатели или заместник-председатели на парламентарно равнище
 • През изминалите години ролята на междупарламентарните делегации стана все по-важна, като всъщност стана форма на парламентарна дипломация - развиват се международните отношения на Парламента с определена държава или група от страни в регион.

Манфред Вебер е начело на нашата Група в качеството си на председател на Групата на ЕНП. Членовете на Групата на ЕНП го избраха за председател на 4 юни 2014 за срок от две години и половина. Председателството, Бюрото и работните групи помагат г-н Вебер по широк кръг от въпроси в Европейския парламент.

Нашето председателство обединява нашия председател и десет заместник-председатели, които ръководят нашите работни групи и други парламентарни дейности. Председателството води нашите членове на пленарни заседания и представлява нашата Група пред външни хора и организации.

Бюрото ни включва председателството заедно с ръководителите на националните делегации и другите членове на групата, участващи във функциите на Европейския парламент (пълен списък е достъпен в нашия Правилник за дейността). Нашето Бюро отговаря за подготовката на парламентарните пленарни сесии, като изтъква най-важните за Групата въпроси от перспективите на нашите национални делегации.

Като най-висш орган на Групата на ЕНП, Асамблеята на Групата се състои от всички членове на Групата. Ролята на Асамблеята включва: вземане на решения по всички политически въпроси, които се разглеждат в или извън Европейския парламент; избор на председателство на групата; създаване на работни групи; и за назначаване на членове на Групата на свободни работни места, отделени за Групата на ЕНП в органите на Европейския парламент.

Diagram image displayed on mobile Diagram image displayed on desktop
A
Председател
 • Манфред Вебер
B
Председателство
 • Председател
 • Десет заместник-председатели
C
Бюро
 • Председателство
 • Ръководители на национални делегации
 • Заместник-председатели и квестори на ЕП, които са част от Групата на ЕНП
 • Председатели на комисии на ЕП от Групата
 • Координатори на Групата на ЕНП в комисиите на ЕП
 • Председател и генерален секретар на ЕНП, ако са и членове на ЕП
 • Един съвместно избран член на всеки десет членове на национална делегация
D
Асамблея на Групата
 • Всички членове на Групата
 • Евродепутатите заседават също в рамките на своята национална делегация
 • И се организират по национална делегация в рамките на Групата
E
Нашият секретариат
 • Генерален секретар, директори и служители на Групата
 • Осигурява гладкото протичане на работата в Групата
 • с поверени административни и секретарски задължения

Новини от вашите евродепутати

Изберете държавата си, за да следвате вашите евродепутати

Следните държави не публикуват съдържание на вашия език. Изберете държава, ако искате да следвате новини от нея на английски език.