Πώς δουλεύουμε

Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες με βάση τον πολιτικό προσανατολισμό τους. Από τις επτά κοινοβουλευτικές ομάδες που υπάρχουν σε αυτήν την νομοθετική περίοδο στο ΕΚ, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι τόσο η μεγαλύτερη, όσο και η παλιότερη.

View of the European Parliament building in Brussels

 

Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η βασική δραστηριότητα της Κ.Ο. του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το νομοθετικό έργο. Το ΕΚ εκτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του μέσω ειδικών επιτροπών, οι οποίες καταρτίζουν, τροποποιούν και εγκρίνουν νομοθετικές προτάσεις και εκθέσεις. Τα Μέλη μας εκπροσωπούνται σε αυτές τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπου κατέχουν πολλές ηγετικές θέσεις, σε αναλογία  με το μέγεθος της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.

Ως η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο, βρισκόμαστε σε ισχυρότερη θέση από κάθε άλλη, όχι μόνο όσον αφορά τον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας αλλά και τη νίκη των πιο κρίσιμων ψηφοφοριών. Στην πραγματικότητα, από το 1999, έχουμε κερδίσει τις περισσότερες ψηφοφορίες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στις μηνιαίες συνόδους ολομέλειας του ΕΚ.

Με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

Σε αντίθεση με την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, η βασική δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) είναι να διαμορφώσει μακροπρόθεσμες πολιτικές πλατφόρμες, να λειτουργήσει ως κεντρικός πρωταρχικός σύνδεσμος για τους πολιτικούς της κεντροδεξιάς στην Ευρώπη  και να ενεργήσει ως πολιτική άγκυρα για τα κόμματα σε ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ. Το ΕΛΚ διοργανώνει τακτικά συνέδρια όπου συναντώνται εκπρόσωποι των μελών κρατών, των εθνικών κυβερνήσεων και οργανισμών της οικογένειας του ΕΛΚ- όπως η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ- για να συζητήσουν το πολιτικό πρόγραμμα και να καθορίσουν την πολιτική κατεύθυνση του ΕΛΚ.

Επιπλέον, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ που ανήκουν στο ΕΛΚ συναντώνται πριν από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συζητήσουν την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να συντονίσουν τις πολιτικές θέσεις. Οι εν λόγω Σύνοδοι Κορυφής του ΕΛΚ, όπως τις αποκαλούμε, αποτελούν ευκαιρία για εμάς να συζητήσουμε για τις τρέχουσες υποθέσεις με τους Ευρωπαίους ομολόγους μας.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ συγκεντρώνει τους εκπροσώπους εκείνους του ΕΛΚ που είναι εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Κ.Ο. εκπροσωπείται σε ολα τα κύρια όργανα του Κόμματος: το Κογκρέσο, την Πολιτική Συνέλευση και την Προεδρία.

The newly-elected President of the European People’s Party, Manfred Weber MEP, surrounded by applauding EPP politicians
Ευρωβουλευτές στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κ.Ο. του ΕΛΚ
MEPs in the EPP Group's meeting room
Group picture of EPP Group Presidency and the Secretary-General

 

Οι Ομάδες Εργασίας μας

Τα θέματα που καλύπτουν οι επιτροπές του ΕΚ είναι πολλά και ευρείας εμβέλειας. Για να γίνει αντιληπτό αυτό, οργανώνουμε τις εργασίες μας στις επιτροπές ανά Ομάδες Εργασιών. Αυτές οι Ομάδες Εργασίας του ΕΛΚ διατυπώνουν μια σημαντική και συντονισμένη θέση σχετικά σχετικά με τις εκθέσεις και τα ψηφίσματα για τα οποία το ΕΚ ψηφίζει στις επιτροπές και στην Ολομέλεια.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ προετοιμάζει πρώτα τη θέση του ΕΛΚ για την  επιτροπή. Στη συνέχεια, οι Ομάδες Εργασίας συναντώνται πριν από κάθε ολομέλεια. Εδώ τα Μέλη μας συζητούν τις εκθέσεις, τα ψηφίσματα και άλλα θέματα στο πλαίσιο των δικών τους πολιτικών αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να διαμορφώσουν μια κοινή γραμμή για το ΕΛΚ που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών στην προσεχή σύνοδο ολομέλειας του ΕΚ.

Οι τέσσερις Ομάδες Εργασίας μας, σε καθεμία από τις οποίες προεδρεύει και ένας από τους Αντιπροέδρους, μας, αντιπροσωπεύουν τους κύριους τομείς προτεραιότητών μας: την οικονομία, τις θέσεις απασχόλησης και το περιβάλλον · τις νομικές και εσωτερικές υποθέσεις · τον προϋπολογισμό, τη γεωργία και την περιφερειακή χρηματοδότηση · και τις εξωτερικές υποθέσεις.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα

 • Ηγείται από τον Πρόεδρο
 • Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους 10 Αντιπροέδρους, το Προεδρείο και τη Συνέλευση

Ομάδες Εργασίας

 • Ηγούνται από έναν Αντιπρόεδρο
 • Καθοδηγούν τις εργασίες των ομάδων των επιτροπών σε ένα συγκεκριμένο θέμα

Σχέσεις εκτός ΕΕ

 • Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ ορίζονται από τους Αντιπροέδρους που είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες περιοχές
 • Καθοδηγούν το έργο των Μελών στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες

Διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες

 • Μέλη της Κ.Ο. συμμετέχουν σε όλες τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες
 • Κάποιοι ως Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι σε κοινοβουλευτικό επίπεδο
 • Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο, αποτελώντας ουσιαστικά μια μορφή κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Αναπτύσσουν τις διεθνείς σχέσεις του Κοινοβουλίου με μια συγκεκριμένη χώρα ή μία ομάδα χωρών σε μια περιοχή

Ο Manfred Weber ηγείται  της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας με την ιδιότητά του ως Προέδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ. Τα μέλη της Κ.Ο. του ΕΛΚ τον εξέλεξαν Πρόεδρο στις 4 Ιουνίου του 2014, θητεία δυόμισι ετών που ανανεώνεται. Η Προεδρία, το Προεδρείο και οι Ομάδες Εργασίας συνεργάζονται με τον  κ. Weber σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Προεδρία μας αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους δέκα Αντιπροέδρους μας, οι οποίοι ηγούνται των Ομάδων Εργασιών  μας και άλλων κοινοβουλευτικών δραστηριότατων.  Η Προεδρία ηγείται των Μελών μας στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και εκπροσωπεί  την Κοινοβουλευτική Ομάδα εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Προεδρείο μας απαρτίζεται από την Προεδρία μαζί με τους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών και άλλα μέλη της Κ.Ο. του ΕΛΚ που συμμετέχουν στις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μίας πλήρης λίστα είναι διαθέσιμη στον Κανονισμό μας). Το Προεδρείο μας είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία των κοινοβουλευτικών συνόδων της  ολομέλειας, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα περισσότερο συναφή για την Κ.Ο. από την οπτική των Εθνικών Αντιπροσωπειών μας.

Ως το ανώτατο όργανο της Κ.Ο. του ΕΛΚ, η Συνέλευση της Κοινοβουλευτική Ομάδας αποτελείται από όλα τα μέλη της Ομάδας. Ο ρόλος της Συνέλευσης περιλαμβάνει: τη λήψη αποφάσεων για όλα τα πολιτικά θέματα εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την εκλογή της Προεδρίας της Κ.Ο. του ΕΛΚ, την συγκρότηση Ομάδων Εργασίας και την ανάθεση, σε μέλη, θέσεων που προορίζονται για την Κ.Ο. του ΕΛΚ στα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

A
Πρόεδρος
 • Manfred Weber
B
Προεδρία
 • Πρόεδρος
 • Δέκα Αντιπρόεδροι
C
Προεδρείο
 • Προεδρία
 • Επικεφαλής εθνικών αντιπροσωπειών
 • Αντιπροέδροι και Κοσμήτορες του Κοινοβουλίου που ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
 • Πρόεδροι επιτροπών του ΕΚ που ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
 • Συντονιστές της Κ.Ο. στις επιτροπές του ΕΚ
 • Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του ΕΛΚ εφόσον είναι και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Ένας διορισμένος βουλευτής για κάθε δέκα μέλη μιας εθνικής αντιπροσωπείας
D
Συνέλευση Κοινοβουλευτικής Ομάδας
 • Όλα τα μέλη της Κ.Ο.
 • Οι βουλευτές συμμετέχουν επίσης στην εθνική τους αντιπροσωπεία
 • Και οργανώνονται ανά εθνικές αντιπροσωπείες εντός της Κ.Ο.
E
Η γραμματεία μας
 • Γενικός Γραμματέας, εφτά Διευθυντές και Προσωπικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
 • Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
 • Έχει αναλάβει διοικητικά και γραμματειακά καθήκοντα

Ειδήσεις από τους εθνικούς βουλευτές

Επιλέξτε τη χώρα σας για να ακολουθείτε τις ειδήσεις από τους εθνικούς σας βουλευτές

Οι παρακάτω χώρες δεν δημοσιεύουν περιεχόμενο στη γλώσσα σας. Επιλέξτε μια χώρα εάν θέλετε να παρακολουθείτε ειδήσεις στα αγγλικά ή στις εθνικές γλώσσες: