committee

Transports un tūrisms

Vairāk investīciju un mazāk piesārņojuma

Būtībā šī komiteja ir atbildīga par to, lai izstrādātu kopīgu Eiropas politiku dzelzceļa, autoceļu, iekšzemes ūdeņu, jūras un gaisa transporta jomā. Tās kompetencē ir gan vienotu transporta noteikumu izstrāde Eiropas Savienībā, gan Eiropas tīklu infrastruktūras izveide. Turklāt tā risina ar pasta pakalpojumiem un tūrismu saistītus jautājumus.

Mēs arī turpmāk prasīsim veikt stingrāku uzraudzību un kontroli, lai tādējādi garantētu drošāku mobilitāti, izmantojot visus transporta veidus. Tāpat mēs atbalstām ekoloģiski tīra transporta veidus, kas rada mazāk piesārņojuma un neveicina globālo sasilšanu. Lai nodrošinātu ekoloģiski tīru transportu, ir jāveic investīcijas inovatīvās tehnoloģijās un jāpopularizē ES mēroga standarti.

Esam daudz sasnieguši. 2011. gadā mēs pieņēmām svarīgus pasākumus Ceļu satiksmes drošības programmā, tostarp izvirzot noteikumu par obligātiem drošības jostu lietošanas atgādinātājiem automašīnās. Mūsu iniciatīva DiscoverEU jau ir nodrošinājusi 15 000 jauniešu, kuriem aprit 18 gadu, bezmaksas vilciena biļeti mūsu kontinenta atklāšanai. Turklāt mūsu centieni ir palīdzējuši izstrādāt jaunus noteikumus, lai sniegtu palīdzību un paredzētu kompensāciju pasažieriem, kuri ir saskārušies ar transporta kavēšanos.

Tomēr darāmā vēl ir daudz. PPE grupa atbalsta visus ES projektus, kas vērsti uz viedāku un starpsavienotāku transportu, tostarp Eiropas transporta tīklu (TEN-T), ar ko katrā ES dalībvalstī finansē projektus dzelzceļa, autoceļu, jūras, iekšzemes ūdeņu un gaisa transporta nozarē.