Kuidas me töötame

Euroopa Parlamendi (EP) liikmed jagunevad oma poliitilise kuuluvuse järgi poliitilistesse fraktsioonidesse. Selle seadusandliku perioodi jooksul on EPs 7 fraktsiooni, millest ERP fraktsioon on suurim ja vanim.

View of the European Parliament building in Brussels

 

Euroopa Parlamendis

ERP fraktsiooni põhitegevus Euroopa Parlamendis on õigusloome. Enamik õigusloomega seotud tegevusi leiab aset parlamendikomisjonides, mis koostavad, muudavad ja võtavad vastu seadusandlikke ettepanekuid ja raporteid. Meie liikmed on esindatud neis parlamendikomisjonides ja vastavalt fraktsiooni suurusele ka mitmetel juhtpositsioonidel.

Suurima fraktsioonina parlamendis, on ERP fraktsioonil kõige tugevam positsioon parlamendi poliitilise tegevuskava kujundamiseks ja kõige keerulisemate hääletuste võitmiseks. Alates 1999 on ERP fraktsioon EP täiskogu istungitel võitnud rohkem hääletusi kui ükski teine fraktsioon.

Koostöö Euroopa Rahvaparteiga

Euroopa Rahvapartei (ERP) põhitegevus on sõnastada pikaajaline poliitiline tegevuskava, olla keskseks kokkupuutepunktiks Euroopa paremtsentrislikele poliitikutele ning toimida poliitilise ankruna parteide jaoks nendes Euroopa riikides, mis ei kuulu ELi. ERP korraldab regulaarselt kongresse, kus kohtuvad liikmesparteide, riikide valitsuste ja ERP perre kuuluvate organisatsioonide -nagu näiteks ERP fraktsioon- esindajad, et arutada partei poliitilist programmi ja määrata kindlaks oma poliitilised sihid.

Lisaks kohtuvad ERP liikmetest riigipead ja valitsusjuhid enne Euroopa Ülemkogu igat kohtumist, et vahetada mõtteid Euroopa Ülemkogu tegevuskava üle ja kooskõlastada oma poliitilised seisukohad. ERP tippkohtumistel, nagu neid kutsutakse, on võimalus koos partneritega päevakohaste teemade üle aktiivselt arutleda.

ERP fraktsiooni kuuluvad ERP esindajad, kes on valitud Euroopa Parlamendi liikmeteks. Fraktsioon on esindatud kõigis ERP peamistes organites: kongressis, poliitilises assamblees ja eesistumises.

The newly-elected President of the European People’s Party, Manfred Weber MEP, surrounded by applauding EPP politicians
Eurosaadikud ERP fraktsiooni koosolekusaalis
MEPs in the EPP Group's meeting room
Group picture of EPP Group Presidency and the Secretary-General

 

Töörühmad

EP parlamendikomisjonid tegelevad väga erinevate teemadega. Selleks, et jõuda kõigega kursis olla, on meie töö komisjonides jaotatud erinevate töörühmade vahel. Need töörühmad kujundavad ERP fraktsiooni seisukohad erinevatel teemadel, mille üle EP hääletab parlamendikomisjonide või täiskoguistungitel.

Kõigepealt kujundab ERP fraktsioon oma seisukoha parlamendikomisjoni tasemel. Töörühmade koosolekud toimuvad täiskoguistungile eelneval nädalal. Töörühmades arutavad meie liikmed raporteid, resolutsioone ja erinevaid teemasid ning lepivad kokku ühises ERP fraktsiooni seisukohas sellel teemal ning kuidas fraktsioon hääletab sellel teemal eelseisval EP täiskogu istungil.

Meie neli töörühma, mida juhivad aseesimehed, jagunevad teemade kaupa: majandus, töökohad ja keskkond; õigus- ja siseasjad; eelarve, põllumajandus, regionaalareng; ja välisasjad.

Fraktsioon

 • juhatab Esimees
 • Esimees, 10 aseesimeest, juhatus, fraktsiooni üldkoosolek

Suhted väljaspool ELtu

 • Meie strateegiliste eesmärkide kujundamist EL välissuhetes juhib vastava regiooni eest vastutav aseesimees
 • Parlamentidevahelised delegatsioonid

Parlamentidevahelised delegatsioonid

 • ERP liikmed on esindatud kõikides parlamentidevahelistes delegatsioonides
 • Mitmed ERP liikmed on esimehed või aseesimehe rollis
 • Kõik fraktsiooni liikmed Viimaste aastate jooksul on parlamentidevaheliste delegatsioonide roll muutunud üha olulisemaks ning sellest on samas parlamentaarse diplomaatia tõhus osa.

Manfred Weber juhib fraktsiooni tööd esimehena. Fraktsiooni liikmed valisid ta esimeheks 4. juunil 2014 kaheks ja pooleks aastaks. Juhatus, büroo ja töörühmad aitavad korraldada tööd Euroopa Parlamendis.

Juhatus koosneb esimehest ja kümnest aseesimehest, mis juhib töörühmi ja teisi parlamentaarseid tegevusi. Juhatus vastutab täiskogu istungite eest ning esindab fraktsiooni väljaspool.

Büroo moodustavad juhatus, rahvusdelegatsioonide juhid ja teised erinevatesse Euroopa Parlamendi ametitesse kuuluvad fraktsiooni liikmed (nimekiri Kodukorra reeglites). Büroo vastutab täiskogu istungiks ettevalmistamise eest, tuues välja fraktsiooni jaoks olulised küsimused rahvusdelegatsioonides eisukohalt.

Kõiki ERP fraktsiooni liikmeid koondav üldkoosolek on kõrgeim organ. Fraktsiooni üldkoosolek võtab vastu otsused kõigi poliitiliste küsimuste kohta, mida arutatakse Euroopa Parlamendis ja väljaspool seda, valib fraktsiooni juhatuse, kinnitab töörühmad ning määrab fraktsiooni liikmed ERP fraktsioonile ettenähtud kohtadele Euroopa Parlamendis..

Diagram image displayed on mobile Diagram image displayed on desktop
A
Esimees
 • Manfred Weber
B
Juhatus
 • Esimees
 • Kümme aseesimeest
C
Büroo
 • Juhatus
 • Rahvusdelegatsioonide esimehed
 • Asepresidendid ja kvestorid, kes kuuluvad fraktsiooni
 • EP parlamendikomisjonide esimehed, kes on fraktsiooni liikmed
 • ERP fraktsiooni koordinaatorid parlamendikomisjonides
 • ERP erakonna president ja peasekretär, juhul kui nad on EP saadikud
 • Üks lisaliige rahvusdelegatsiooni iga kümne liikme kohta
D
Fraktsiooni üldkoosolek
 • Kõik fraktsiooni liikmed
 • Saadikud istuvad rahvusdelegatsioonide järgi
 • Jagunevad fraktsioonis rahvusdelegatsioonideks
E
Meie sekretariaat
 • Peasekretär, seitse direktorit ja fraktsiooni töötajad
 • Vastutab fraktsiooni töö sujumise eest
 • Vastutab administratiivselt

Uudised sinu kohalikult MEPilt

Vali oma riik, et jälgida kohaliku MEPi uudiseid:

Allpool toodud riigid ei avalda sisu sinu keeles. Vali riik, kui soovid jälgida uudiseid inglise keeles või riigikeel(t)es: