Kako delamo

Evropski parlament (EP) svoje člane razporedi v politične skupine glede na njihovo politično pripadnost. Od sedmih skupin, ki obstajajo v tem zakonodajnem mandatu EP, je skupina ELS največja in najstarejša.

View of the European Parliament building in Brussels

 

Z Evropskim parlamentom

Glavna dejavnost skupine ELS v Evropskem parlamentu je zakonodajno delo. EP večino svojega dela opravlja prek specializiranih odborov, ki sestavljajo, spreminjajo in sprejemajo zakonodajne predloge in poročila. Naši člani, so zastopani v teh parlamentarnih odborih, kjer držijo več vodilnih položajev, sorazmerno z velikostjo naše skupine.

Kot največja politična skupina v Parlamentu smo v močnejšem položaju kot vsi drugi, ne samo, ko gre za določanje politične agende, temveč tudi, ko gre za zmago pri najbolj kritičnih glasovanjih. Pravzaprav smo na mesečnih plenarnih zasedanjih EP od leta 1999 bili na zmagovalni strani večkrat kot katera koli druga skupina.

Znotraj Evropske ljudske stranke

Za razliko od naše skupine je glavna dejavnost Evropske ljudske stranke (ELS) oblikovati dolgoročne politične platforme, ki bodo služile kot točka stika za politike desne sredine v Evropi in delovati kot politično sidro za stranke v evropskih državah, ki niso članice EU. ELS redno organizira kongrese, kjer se srečujejo predstavniki strank iz družine ELS, nacionalnih vlad in organizacij, kot je skupina ELS, razpravljajo o političnem programu in določijo politično usmeritev ELS.

Poleg tega se voditelji držav in vlad EU, ki pripadajo ELS, srečujejo pred vsakim Evropskim svetom, da bi razpravljali o dnevnem redu Evropskega sveta in usklajevali politična stališča. Na teh srečanjih ELS imajo voditelji priložnost, da s kolegi razpravljajo o tekočih zadevah..

Skupina ELS združuje predstavnike ELS, ki so izvoljeni za poslance Evropskega parlamenta. Skupina je zastopana v vseh glavnih organih stranke: kongres, politična skupščina in predsedstvo.

The newly-elected President of the European People’s Party, Manfred Weber MEP, surrounded by applauding EPP politicians
Evropski poslanci v sobi za sestanke skupine ELS
MEPs in the EPP Group's meeting room
Group picture of EPP Group Presidency and the Secretary-General

 

Naše delovne skupine

Teme, ki jih pokrivajo odbori EP so obsežne, zato svoje delo po odborih organiziramo v delovnih skupinah. Te delovne skupine na visoki ravni oblikujejo usklajena stališča ELS o poročilih in resolucijah, o katerih EP glasuje v parlamentarnih odborih in na plenarnih zasedanjih.

Skupina ELS najprej pripravi stališče ELS na ravni odbora. Nato se pred vsakim plenarnim zasedanjem sestanejo še delovne skupine. Tukaj naši člani razpravljajo o svojih poročilih, resolucijah in drugih točkah na svojih posebnih področjih, da bi oblikovali skupno stališče ELS, ki ji poslanci sledijo na glasovanju na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.

Naše štiri delovne skupine, ki jih vodi eden od naših podpredsednikov, predstavljajo naša ključna prednostna področja: gospodarstvo, zaposlovanje in okolje; pravne in notranje zadeve; proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje; in zunanje zadeve.

Skupina

 • Vodi jo predsednik
 • Sestavljena iz predsednika, 10 podpredsednikov, predsedstva in skupščine

Odnosi zunaj EU

 • Naše strateške prednostne naloge za zunanje odnose EU vodijo podpredsedniki, pristojni za določene regije
 • To poganja delo poslancev v medparlamentarnih delegacijah

Medparlamentarne delegacije

 • Člani skupine so v vseh medparlamentarnih delegacijah
 • Nekateri kot predsedniki ali podpredsedniki na parlamentarni ravni
 • V preteklih letih je vloga medparlamentarnih delegacij postala vse pomembnejša, razvila se je v neke vrste parlamentarno diplomacijo - razvijajo mednarodne odnose Parlamenta z določeno državo ali skupino držav v regiji

Manfred Weber predseduje naši skupini v vlogi predsednika skupine ELS. Člani skupine ELS so ga 4. junija 2014 potrdili kot predsednika za novi dve leti in pol. Predsedstvo in delovne skupine nato pomagajo gospodu Webru glede številnih vprašanj v Evropskem parlamentu.

Naše predsedstvo vključuje našega predsednika in deset podpredsednikov, ki vodijo delovne skupine in druge parlamentarne dejavnosti. Predsedstvo vodi poslance na plenarnih zasedanjih in zastopa našo skupino navzven.

Biro (bureau), ki je del predsedstva, sestavljajo tudi vodje nacionalnih delegacij in drugi člani skupine, ki so vključeni v funkcije Evropskega parlamenta (popoln seznam je na voljo v našem poslovniku). Biro je odgovoren za pripravo plenarnih zasedanj, pri čemer izpostavlja najpomembnejša vprašanja za skupino z vidika nacionalnih delegacij.

Kot najvišji organ skupine ELS, skupščino skupine sestavljajo vsi člani politične skupine. Vloga skupščine vključuje: sprejemanje odločitev o vseh političnih zadevah, ki se obravnavajo znotraj ali izven Evropskega parlamenta; izvolitev predsedstva skupine; vzpostavitev delovnih skupin; in imenovanje članov skupine na prosta delovna mesta, namenjena skupini ELS v organih Evropskega parlamenta.

Diagram image displayed on mobile Diagram image displayed on desktop
A
Predsednik
 • Manfred Weber
B
Predsedstvo
 • Predsednik
 • Deset podpredsednikov
C
Biro
 • Predsedstvo
 • Vodje delegacij
 • Podpredsedniki, kvestorji Parlamenta, ki pripadajo politični skupini
 • Predsedniki odborov v EP, ki pripadajo skupini
 • Koordinatorji skupine znotraj odborov EP
 • Predsednik in generalni sekretar skupine ELS, če sta evropska poslanca
 • En član na vsakih deset članov nacionalne delegacije
D
Skupščina skupine
 • Vsi člani skupine
 • Člani prav tako sedijo v svoji nacionalni delegaciji
 • In so v skupini organizirani po nacionalnih delegacijah
E
Naš sekretariat
 • Generalni sekretar, sedem direktorjev in osebje skupine
 • Zagotavlja nemoteno delovanje skupine
 • Pooblaščen za administrativne in tajniške naloge

Novice vaših lokalnih evropskih poslancev

Izberite svojo državo, če želite spremljati novice svojih lokalnih evropskih poslancev:

Spodaj navedene države ne objavljajo vsebin v vašem jeziku. Izberite državo, če želite spremljati novice v angleščini ali jeziku(-ih) posamezne države članice: