The European Parliament (EP) organises its Members into political groups according to their political affiliation. Of the eight groups that exist in this legislative term of the EP, the EPP Group is both the biggest and the oldest.

Z Evropskim parlamentom

Glavna dejavnost skupine ELS v Evropskem parlamentu je zakonodajno delo. EP večino svojega dela opravlja prek specializiranih odborov, ki sestavljajo, spreminjajo in sprejemajo zakonodajne predloge in poročila. Naši člani, so zastopani v teh parlamentarnih odborih, kjer držijo več vodilnih položajev, sorazmerno z velikostjo naše skupine.

Kot največja politična skupina v Parlamentu smo v močnejšem položaju kot vsi drugi, ne samo, ko gre za določanje politične agende, temveč tudi, ko gre za zmago pri najbolj kritičnih glasovanjih. Pravzaprav smo na mesečnih plenarnih zasedanjih EP od leta 1999 bili na zmagovalni strani večkrat kot katera koli druga skupina.

Znotraj Evropske ljudske stranke

Za razliko od naše skupine je glavna dejavnost Evropske ljudske stranke (ELS) oblikovati dolgoročne politične platforme, ki bodo služile kot točka stika za politike desne sredine v Evropi in delovati kot politično sidro za stranke v evropskih državah, ki niso članice EU. ELS redno organizira kongrese, kjer se srečujejo predstavniki strank iz družine ELS, nacionalnih vlad in organizacij, kot je skupina ELS, razpravljajo o političnem programu in določijo politično usmeritev ELS.

Poleg tega se voditelji držav in vlad EU, ki pripadajo ELS, srečujejo pred vsakim Evropskim svetom, da bi razpravljali o dnevnem redu Evropskega sveta in usklajevali politična stališča. Na teh srečanjih ELS imajo voditelji priložnost, da s kolegi razpravljajo o tekočih zadevah..

Skupina ELS združuje predstavnike ELS, ki so izvoljeni za poslance Evropskega parlamenta. Skupina je zastopana v vseh glavnih organih stranke: kongres, politična skupščina in predsedstvo.

EPP Heads of State and Government at an EPP Congress
Participants at an EPP Congress applaud

Naše delovne skupine

Teme, ki jih pokrivajo odbori EP so obsežne, zato svoje delo po odborih organiziramo v delovnih skupinah. Te delovne skupine na visoki ravni oblikujejo usklajena stališča ELS o poročilih in resolucijah, o katerih EP glasuje v parlamentarnih odborih in na plenarnih zasedanjih.

Skupina ELS najprej pripravi stališče ELS na ravni odbora. Nato se pred vsakim plenarnim zasedanjem sestanejo še delovne skupine. Tukaj naši člani razpravljajo o svojih poročilih, resolucijah in drugih točkah na svojih posebnih področjih, da bi oblikovali skupno stališče ELS, ki ji poslanci sledijo na glasovanju na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.

Naše štiri delovne skupine, ki jih vodi eden od naših podpredsednikov, predstavljajo naša ključna prednostna področja: gospodarstvo, zaposlovanje in okolje; pravne in notranje zadeve; proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje; in zunanje zadeve.

MEPs in the EPP Group's meeting room
Group photo of the EPP Group Presidency
Skupina
 • Vodi jo predsednik
 • Sestavljena iz predsednika, 10 podpredsednikov, predsedstva in skupščine
Poslanska skupina ELS
Delovne skupine
Odnosi zunaj EU
Parliamentary Committees
Interparliamentary Delegations
Poslanska skupina ELS
Delovne skupine
 • Vodi jo podpredsednik
 • Drive the work of groups of committees under a particular theme
Odnosi zunaj EU
 • Naše strateške prednostne naloge za zunanje odnose EU vodijo podpredsedniki, pristojni za določene regije
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Parliamentary Committees
 • Člani skupine so v vseh odborih
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the committees
 • Nekateri kot koordinatoriji ali podkoordinatorji v imenu skupine
Odnosi zunaj EU
 • Naše strateške prednostne naloge za zunanje odnose EU vodijo podpredsedniki, pristojni za določene regije
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Interparliamentary Delegations
 • Members from the Group sit in all Interparliamentary Delegations
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the delegations
 • V preteklih letih je vloga medparlamentarnih delegacij postala vse pomembnejša, razvila se je v neke vrste parlamentarno diplomacijo - razvijajo mednarodne odnose Parlamenta z določeno državo ali skupino držav v regiji

Manfred Weber predseduje naši skupini v vlogi predsednika skupine ELS. Člani skupine ELS so ga 4. junija 2014 potrdili kot predsednika za novi dve leti in pol. Predsedstvo in delovne skupine nato pomagajo gospodu Webru glede številnih vprašanj v Evropskem parlamentu.

Naše predsedstvo vključuje našega predsednika in deset podpredsednikov, ki vodijo delovne skupine in druge parlamentarne dejavnosti. Predsedstvo vodi poslance na plenarnih zasedanjih in zastopa našo skupino navzven.

Biro (bureau), ki je del predsedstva, sestavljajo tudi vodje nacionalnih delegacij in drugi člani skupine, ki so vključeni v funkcije Evropskega parlamenta (popoln seznam je na voljo v našem poslovniku). Biro je odgovoren za pripravo plenarnih zasedanj, pri čemer izpostavlja najpomembnejša vprašanja za skupino z vidika nacionalnih delegacij.

Kot najvišji organ skupine ELS, skupščino skupine sestavljajo vsi člani politične skupine. Vloga skupščine vključuje: sprejemanje odločitev o vseh političnih zadevah, ki se obravnavajo znotraj ali izven Evropskega parlamenta; izvolitev predsedstva skupine; vzpostavitev delovnih skupin; in imenovanje članov skupine na prosta delovna mesta, namenjena skupini ELS v organih Evropskega parlamenta.

A
Predsednik
 • Manfred Weber
B
Predsedstvo
 • Predsednik
 • Deset podpredsednikov
C
Bureau
 • Predsedstvo
 • Vodje delegacij
 • Vice-Presidents and Quaestors of Parliament belonging to the Group
 • EP Committee Chairs belonging to the Group
 • Group Coordinators within EP Committees
 • Predsednik in generalni sekretar skupine ELS, če sta evropska poslanca
 • En član na vsakih deset članov nacionalne delegacije
D
Group Assembly
 • Vsi člani skupine
 • Člani prav tako sedijo v svoji nacionalni delegaciji
 • In so v skupini organizirani po nacionalnih delegacijah
E
Naš sekretariat
 • Secretary-General, seven Directors and Group staff
 • Zagotavlja nemoteno delovanje skupine
 • Pooblaščen za administrativne in tajniške naloge

Our Delegations

Group Members from each EU Member State are brought together through delegations from their countries. Each delegation’s Head of Delegation represents a national party, or a delegation made from several national parties, within the Group.

Avstrija

AT

Belgija

BE

Bolgarija

BG

Hrvaška

HR

Ciper

CY

Češka republika

CZ

Danska

DK

Estonija

EE

Finska

FI

Francija

FR

Nemčija

DE

Grčija

GR

Madžarska

HU

Irska

IE

Italija

IT

Latvija

LV

Litva

LT

Luksemburg

LU

Malta

MT

Nizozemska

NL

Poljska

PL

Portugalska

PT

Romunija

RO

Slovaška

SK

Slovenija

SI

Španija

ES

Švedska

SE

VRH