committee

Vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums

Ilgtspējīgas Eiropas veidošana

Mūsu darba kārtības augšgalā ir cīņa pret klimata pārmaiņām. Praktiskā ziņā mēs popularizējam kopīgus ES dalībvalstu centienus mazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, tostarp saistībā ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību. Tāpat mēs koncentrējamies uz aprites ekonomikas tālāku virzīšanu un tiesību aktu pārskatīšanu atkritumu jomā.

Papildus ar vidi saistītu jautājumu risināšanai mēs pievēršamies jautājumam par sabiedrības veselību, popularizējot programmas un īpašus pasākumus sabiedrības veselības jomā, tostarp saistībā ar farmaceitiskajiem un kosmētiskajiem produktiem.

Visbeidzot, ETP grupa apņēmās nodrošināt, ka Eiropas iedzīvotājiem pieejamie pārtikas produkti ir nekaitīgi. Mēs iestājāmies par pārtikas produktu skaidru marķēšanu un joprojām atbalstām pārtikas produktu nekaitīgumu, tiesību aktus veterinārijas jomā, kuri aizsargā pret kaitīgu iedarbību uz cilvēka veselību, kā arī atbalstām pārtikas produktu un pārtikas ražošanas sistēmu pārbaudes šajā nolūkā.

Cits saistītais saturs