Ārlietas
A vintage globe stands on a column
Parlamenta komitejas Ārlietas
Picture of committee Cilvēktiesības
Apakškomitejas Cilvēktiesības
Picture of committee Drošība un aizsardzība
Apakškomitejas Drošība un aizsardzība
Picture of committee Attīstība
Parlamenta komitejas Attīstība
Picture of committee Starptautiskā tirdzniecība
Parlamenta komitejas Starptautiskā tirdzniecība

Ar skatu pāri Eiropas robežām

Mūsu Ārpolitikas darba grupa ietekmē Eiropas Savienības ārpolitiku un drošības politiku. Tā sagatavo ziņojumus par to, kā tiek tērēti Eiropas līdzekļi, un atbalsta Eiropas Parlamentu lēmumos par starptautiskiem nolīgumiem. Tā ir sekmējusi ES centienus nosargāt ES ārējās robežas, uzstājot uz Eiropas Aizsardzības savienības izveides un vīzu režīma liberalizācijas un aktīvi pie tā strādājot. Mūsu prioritāte ir arī Rietumbalkāni. Mēs gribam, lai šī reģiona valstis tuvinātos ES, īstenojot reformas, lai garantētu tiesiskumu, cīnītos pret korupciju un nodrošinātu, ka tiesu sistēma ir neatkarīga.

Our position

Īsts globāls līderis

Lai uzņemtos globālu līderpozīciju ārpolitikas jautājumos, ES jāturpina stiprināt tās spēju runāt vienā balsī, tostarp virzīties no vienprātīga lēmuma pieņemšanas līdz pat vairākumam ārlietu jautājumos.

Mēs ticam, ka Eiropai jāturpina aktīvi atbalstīt cilvēktiesības, demokrātiju un ES pamatprincipus visās ES politikas jomās, kurām ir ārēja dimensija, piemēram, attīstība, migrācija, drošība, terorisma apkarošana, paplašināšanās un tirdzniecība.

Eiropai jāturpina stiprināt savu drošību un virzīties uz patiesu Aizsardzības savienību. Mums arī jāpiešķir prioritāte energodrošībai Eiropā un jānovērš enerģijas izmantošana kā politisks instruments.

Transatlantiskā partnerība, kas ir ilgs pīlārs pēc II Pasaules kara miera, balstoties uz kopīgām vērtībām un interesēm, īstermiņā saskaras ar ievērojamu skaitu problēmu un traucējumu, taču ilgtermiņa pamatprincipi joprojām ir spēcīgi un sadarbība starp ES un ASV, kā līdzīgi domājošiem partneriem, joprojām ir izšķiroša nozīme. Tāpat kā atklātu un daudzpusēju brīvas un godīgas tirdzniecības sistēmu.

Mēs vēlamies, lai ES turpinātu apņemšanos izbeigt nabadzību līdz 2030. gadam, un ES joprojām ir galvenā globālā attīstības palīdzības sniedzēja. ES ir jāpiešķir prioritāte palīdzībai valstīm, kurās ir laba pārvaldība un demokrātisko principu un cilvēktiesību ievērošana.

Globālā tirdzniecība un investīcijas

Mēs cenšamies izveidot visaptverošu un taisnīgu pasaules tirdzniecības sistēmu; kas ļautu Eiropai veidot politiskās saiknes un radīt jaunas darbavietas eksportētājās nozarēs.

Mēs vēlamies, lai Eiropa turpinātu veidot brīvus un godīgus tirdzniecības nolīgumus, kas aizsargā Eiropas augstos standartus patērētāju, vides, sociālo un datu aizsardzības jomās, piemēram, Kanādā un Japānā, kā veidu, kā arī atvērt tirgus, veicinātu izaugsmi, mazinātu nabadzību un radīt iespējas eiropiešiem.

Mūsu kaimiņvalstu aizsardzība

ES ir jāturpina veidot individuālas partnerattiecības Eiropas kaimiņattiecībās, balstoties uz "vairāk uz vairāk", stiprinot demokrātiskos procesus un tiesiskumu. Mums ir arī jāpalīdz stabilizēt šos reģionus un tuvināt tos Eiropai, nepieļaut Krievijas mēģinājumus destabilizēt mūsu kaimiņvalstis un atjaunot savu ietekmi uz bijušajām Padomju valstīm.

Paplašināšanās ir bijusi viena no ES veiksmes stāstiem. Mums jāturpina vērtēt katru kandidātvalsti pēc savas būtības, vienlaikus pievēršot uzmanību pilnīgai Kopenhāgenas kritēriju ievērošanai un ES integrācijas spējām, kuras tai jāstiprina.

Mēs atbalstām Saloniku saistības, it īpaši Dienvidaustrumeiropā, kur mēs vēlamies radīt pareizus priekšnoteikumus paplašināšanās procesam.

Related Position Papers

Publikācija picture
publications
Lasīt vairāk
Publikācija picture
publications
Lasīt vairāk