committee

Budžeta kontrole

Lielāka nodokļu maksātāju naudas vērtība

Komitejas galvenā prioritāte ir nodrošināt ES budžeta efektīvu un pārredzamu izpildi. Mēs saprotam, cik svarīgi ir efektīvi izmantot nodokļu maksātāju naudu. Mēs uzņemamies šo atbildību, cieši sekojot ikgadējā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrai, kas ietver gan krāpšanas un pārkāpumu konstatēšanu budžeta izpildē, kā arī konkrētus pasākumu šādu gadījumu novēršanai un saukšanai pie atbildības.

ETP grupā mēs ticam uz rezultātiem balstītai pieejai budžeta plānošanai, kas maksimāli palielina nodokļu maksātāju naudas vērtību, virzot ES politiku un prioritātes, kā arī nodrošinot ātras reaģēšanas spēju krīzēs. Mēs cieši uzraugām atveseļošanas līdzekļu sadali, lai nodrošinātu savlaicīgu un pārredzamu izmaksu gala saņēmējiem.

Lai vēl vairāk uzlabotu redzamību un atbildību, mēs atbalstām vēl spēcīgākas aktivitātes, kas mudinātu dalībvalstis efektīvi un konsekventi izmantot ES līdzekļus, kā arī vienkāršotu budžeta sistēmu, kas ietvertu arī elastību, uzraudzību un novērtēšanu. Mēs arī piešķiram prioritāti racionālai budžeta veidošanai un tam, lai ieņēmumi un izdevumi būtu cieši saistīti.

Tiesiskumam ir izšķiroša nozīme ES finansējuma pareizas un pārredzamas izmantošanas nodrošināšanā. ETP grupa iestājas par spēcīgām demokrātiskām iestādēm un ievieš nosacītības režīmu, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi nenonāk korupcijas tīklu un oligarhisku struktūru rokās. Izveidojot skaidru saikni starp tiesiskumu un ES līdzekļu izmantošanu, mēs varam aizsargāt ES budžetu un nodrošināt, ka tas tiek izmantots ES pilsoņu interesēs.

A Euro coin sits on a yellow star of the European flag