Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi

Konkurētspējīgas un uz nākotni orientētas Eiropas veidošana

Mūsu darba grupa budžeta un struktūrpolitikas jomā strādā pie budžeta, ar kuru Eiropa kļūs konkurētspējīgāka un vairāk uz nākotni vērsta, veicinot nodokļu maksātāju naudas efektīvu un lietderīgu izmantošanu, lai panāktu, ka ES līdzekļi sniedz vislabākos iespējamos rezultātus. EPP grupa ir sekmīgi centusies vienkāršot finanšu un administratīvos noteikumus, lai mazinātu slogu lauksaimniekiem, MVU, vietējām un reģionālām iestādēm un visiem pārējiem, kas gūst labumu no ES finansējuma.

Mēs konsekventi atbalstījām MVU visos tiesību aktos, kas tos skar, jo īpaši saistībā ar budžeta piešķīrumiem. Pateicoties izmaiņām noteikumos, Eiropas lauksaimnieki varēs vieglāk piekļūt ES finansējumam. Mūsu EP deputāti atbalstīja pasākumus, kuru mērķis ir apturēt medus viltošanu, un esam atbalstījuši noteikumu satvaru, kas nodrošina ilgtspējīgu zveju Ziemeļjūrā.

Priekšsēdētājs

Siegfried MUREŞAN

Komitejas šajā Darba grupā

Budžeta kontrole

Lielāka nodokļu maksātāju naudas atdeve Komiteja ir atbildīga par ES budžeta izpildes kontroli, uzraugot, ka nodokļu maksātāju nauda tiek tērēta pareizi. T...

Budžets

Budžets, kas atspoguļo ES prioritātes Mūsu budžeta prioritātes ir ļoti skaidras: uzlabot konkurētspēju, aizsargāt  mazāk aizsargātās personas, stiprināt ES aizsardzību u...

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Atbalsts lauksaimniekiem un nodrošinātības ar pārtiku aizsardzība Papildus likumdošanas darbam komiteja arī...

Reģionālā attīstība

Kohēzijas un ekonomikas attīstības veicināšana Komiteja ir arī atbildīga par to, lai novērtētu citu ES politikas jomu ietekmi uz ekonomi...

Zivsaimniecība

Vienkāršota un ilgtspējīga zveja Zivsaimniecības politikai ir jāsaskaņo plaša ieinteresēto personu loka intereses, vienlaikus aizsargājot jūras v...

Saistītās pozīcijas

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi

Related Position Papers

No result

Kontakts