committee

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Atbalsts lauksaimniekiem un nodrošinātības ar pārtiku aizsardzība

Papildus likumdošanas darbam komiteja arī uzrauga KLP īstenošanu un citus svarīgus jautājumus, piemēram, nodrošinātību ar pārtiku, cieši sadarbojoties ar Komisiju un Padomi, kā arī ar citām ES iestādēm un ieinteresētajām personām.

EPP grupa cīnās par spēcīgāku ES lauksaimniecības politiku ar pienācīgu finansējumu un jaunām ilgtspējīgām un efektīvām metodēm, lai aizsargātu vietējo pārtikas ražošanu Eiropas ģimeņu saimniecībās un atbalstītu gados jaunus lauksaimniekus nolūkā nodrošināt Eiropas pārtikas ražošanas nākotni.

Mēs arī atbalstījām 600 000 ES biškopju, aicinot veikt pasākumus, lai apturētu medus viltošanu un izveidotu skaidru un zinātniski pamatotu pieeju atļauju pārvaldībai attiecībā uz dažādām ķīmiskām vielām, kas var ietekmēt bišu veselību.

Cits saistītais saturs