committee

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Atbalsts lauksaimniekiem un pārtikas nodrošinājuma garantēšana

Pārtikas nodrošinājums un ES lauksaimniecības ilgtermiņa noturība ir ETP grupas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekļu galvenās prioritātes. Mēs strādājam pie tā, lai panāktu taisnīgu zaļo kursu, kas ir ekoloģiski, sociāli un ekonomiski ilgtspējīgs.

ETP grupa cīnās par spēcīgāku ES lauksaimniecības politiku ar pienācīgu finansējumu, kā arī jaunām ilgtspējīgām un efektīvām metodēm, lai aizsargātu vietējo pārtikas ražošanu Eiropas ģimeņu saimniecībās. Mēs arī atbalstām gados jaunus lauksaimniekus, lai nodrošinātu Eiropas pārtikas ražošanas nākotni. Mūsu pārtikas ražošanas noturības veidošana ir ļoti būtiska tagad, kad Krievijas karš Ukrainā ir radījis satricinājumus un nenoteiktību visai pārtikas ķēdei.

Papildu likumdošanas darbam komiteja ciešā sadarbībā ar Komisiju, Padomi un citām ES iestādēm un ieinteresētajām personām uzrauga arī KLP un citu jautājumu īstenošanu.

A man in a wheat field stands in front of a tractor

Cits saistītais saturs

Related Position Papers