committee

Nodokļu jautājumi

Cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

Ekonomikas un monetāro lietu komitejas (ECON) ietvaros izveidotā Nodokļu lietu apakškomiteja (FISC) ir atbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar nodokļiem, un tās galvenais uzdevums ir apkarot krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Godīga, uzticama un pārredzama nodokļu konkurence ir izšķiroša, lai veicinātu konkurētspēju vienotajā tirgū, radītu darbavietas un veicinātu ekonomikas izaugsmi. Uzklausot ekspertus, debatējot ar ministriem un valstu parlamentāriešiem, dodoties izpētes braucienos un izstrādājot ieteikumus, šī apakškomiteja nenogurstoši strādā, lai cīnītos pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu.

Viena no mūsu galvenajām prioritātēm ir atbalstīt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadīto jauno vienošanos par globālo uzņēmumu nodokli. Vienošanās mērķis ir nodrošināt, ka starptautiskie uzņēmumi maksā nodokļus tur, kur tie gūst peļņu, nevis tikai tur, kur tiem ir galvenā mītne, un noteikt minimālo uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi 15 % apmērā. Ir svarīgi šo vienošanos īstenot samērīgā un konkurētspējīgā veidā, lai nodrošinātu vienotā tirgus veselumu.

ETP grupa ir bijusi vadībā tādu svarīgu jautājumu risināšanā kā nodokļi digitālajā pasaulē. Šobrīd mūsu nodokļu sistēma lielā mērā balstās uz fizisku klātbūtni. Tā nav piemērota digitālajam laikmetam, kurā dzīvojam.

FISC