committee

Nodokļu jautājumi

Nodokļu jautājumu (FISC) apakškomiteja, kura izveidota Ekonomikas un monetārajā (ECON) komitejā, darbosies ar lietām, kas saistītas ar nodokļiem.

ETP grupa sagaida, ka apakškomitejas darba centrā būs tādi svarīgi jautājumi kā nodokļi digitālajā pasaulē. Tas, kā mēs uzņēmumiem uzliekam nodokļus pašlaik, ir ļoti atkarīgs no fiziskas klātbūtnes, taču digitālajam laikmetam, kādā mēs tagad dzīvojam, šāda pieeja neder. Ideālā gadījumā starptautiskā sadarbībā ESAO ietvaros tiktu izveidota saskanīga pieeja, kā ar nodokļiem aplikt, piemēram, lielos tehnoloģiju uzņēmumus no ASV — tādus kā Google, Amazon, Facebook un Apple —, bet mums jābūt gataviem rast risinājumu Eiropas Savienībā, ja plašāku starptautisku vienošanos nebūs iespējams panākt. Apakškomitejas darbā īpaša uzmanība tiks pievērsta arī cīņai pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, kā arī finanšu pārredzamībai nodokļu uzlikšanas vajadzībām.

Nodokļu jautājumu apakškomitejā ir 30 locekļu, no kuriem 8 ir no ETP grupas.

FISC