Mūsu prezidentūra

Mūsu prezidentūra apvieno mūsu priekšsēdētāju un desmit priekšsēdētāja vietniekus. Tā vada grupu plenārsēdēs un pārstāv grupu citās sanāksmēs ārpus Eiropas Parlamenta.

Manfred Weber, ETP grupas priekšsēdētājs

Mūsu priekšsēdētājs

"Mūsdienās mums ir jāstrādā cieši kopā, lai saglabātu mūsu izredzes rītdienas pasaulē. Šī savienība ir mūsu dzīvības apdrošināšanas polise aizvien globalizētākajā pasaulē.  Arī grūtos laikos esmu pārliecināts, ka ETP grupa paliks dzinējspēks, kas aizstāv mūsu Eiropas dzīves veidu."

Mūsu vicepriekšsēdētāji

Arnaud DANJEAN
Frances FITZGERALD
Rasa JUKNEVIČIENĖ
Esther de LANGE
Vangelis MEIMARAKIS
Dolors MONTSERRAT
Siegfried MUREŞAN
Jan OLBRYCHT
Paulo RANGEL
Željana ZOVKO