Our Presidency brings together our Chair and ten Vice-Chairs. It leads the Group in plenary sittings and represents the Group externally.

Our Chair

"Mūsdienās mums ir jāstrādā cieši kopā, lai saglabātu mūsu izredzes rītdienas pasaulē. Šī savienība ir mūsu dzīvības apdrošināšanas polise aizvien globalizētākajā pasaulē.  Arī grūtos laikos esmu pārliecināts, ka ETP grupa paliks dzinējspēks, kas aizstāv mūsu Eiropas dzīves veidu."

Our new Vice-Chairs

  • Dubravka ŠUICA
  • Esteban GONZÁLEZ PONS
  • Ewa KOPACZ
  • Siegfried MUREŞAN
  • Mairead McGUINNESS
  • Esther de LANGE
  • Arnaud DANJEAN
  • Andrey KOVATCHEV
  • Evangelos MEIMARAKIS
  • Paulo RANGEL