Mūsu prezidentūra apvieno mūsu priekšsēdētāju un desmit priekšsēdētāja vietniekus. Tā vada grupu plenārsēdēs un pārstāv grupu citās sanāksmēs ārpus Eiropas Parlamenta.

Mūsu priekšsēdētājs

"Mūsdienās mums ir jāstrādā cieši kopā, lai saglabātu mūsu izredzes rītdienas pasaulē. Šī savienība ir mūsu dzīvības apdrošināšanas polise aizvien globalizētākajā pasaulē.  Arī grūtos laikos esmu pārliecināts, ka ETP grupa paliks dzinējspēks, kas aizstāv mūsu Eiropas dzīves veidu."

Mūsu vicepriekšsēdētāji

Arnaud DANJEAN
Arnaud DANJEAN

Priekšsēdētāja vietnieks - ETP Grupas Prezidentūra

Vairāk informācijas
Frances FITZGERALD
Frances FITZGERALD

Priekšsēdētāja vietniece - ETP Grupas Prezidentūra

Vairāk informācijas
Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Priekšsēdētāja vietniece - ETP Grupas Prezidentūra

Vairāk informācijas
Andrey KOVATCHEV
Andrey KOVATCHEV

Priekšsēdētāja vietnieks - ETP Grupas Prezidentūra

Vairāk informācijas
Esther de LANGE
Esther de LANGE

Priekšsēdētāja vietniece - ETP Grupas Prezidentūra

Vairāk informācijas
Vangelis MEIMARAKIS
Vangelis MEIMARAKIS

Priekšsēdētāja vietnieks - ETP Grupas Prezidentūra

Vairāk informācijas
Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Priekšsēdētāja vietnieks - ETP Grupas Prezidentūra

Vairāk informācijas
Jan OLBRYCHT
Jan OLBRYCHT

Priekšsēdētāja vietnieks - ETP Grupas Prezidentūra

Vairāk informācijas
Paulo RANGEL
Paulo RANGEL

Priekšsēdētāja vietnieks - ETP Grupas Prezidentūra

Vairāk informācijas