Mūsu sadarbības organizācijas

Mūsu tīkli veido likumdošanas darbu un veido ar citiem līdzīgi domājošiem cilvēkiem dialogu gan ES, gan ārpus tās, palielinot telpu dialogam, kurā var attīstīties centrā labās idejas. Katram no mūsu fondiem un tīkliem ir sava konkrētā misija, un to reglamentē, lai sasniegtu savus stratēģiskos mērķus.

Eiropas ideju tīkls

Atklāta Eiropas mēroga ideju centrs Eiropas politikas centrā, lai veicinātu jaunu domāšanu par galvenajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Eiropas Savienības valstis. Tīkls, kas tika uzsākts 2002. gada vasarā, šobrīd ir aktīvi iesaistījies aptuveni 600 politikas veidotāju un viedokļu veidotāju visā Eiropas Savienībā. EIN apvieno politiķus, uzņēmējus, akadēmiķus, politikas padomdevējus, ideju ģenerāldirektorātus, žurnālistus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kā arī ākspertus un komentētājus.

Robert Schuman Foundation

Vācijas CDU politiķis un pēc tam EPP grupas priekšsēdētājs Egon A. Klepsch, izveidoja 1989. gadā, lai atbalstītu demokrātiju Eiropā. Fonds sastāv no EPP biedriem un atbalsta demokrātiju Latīņamerikā, Āfrikā un galvenokārt Centrālajā, Dienvidaustrumu un Austrumeiropā. Tās Stagiaire programma piedāvā Eiropas Parlamenta mēneša stažēšanos jauniešiem, kuriem ir labvēlīgas vērtības.

Robert Schuman institūts

Institūts ir Eiropas Politisko grupu politiķu un partiju Eiropas izglītības centrs, kas veicina ideju par vienotu Eiropu un ETP pamatvērtībām. Kopš 1995. gada tā piedāvā izglītību un apmācību partiju aktīviem un nākotnes politiķiem, kuri pieder EPP ģimenei, kā arī organizē konferences.