committee

Cilvēktiesības

Cilvēktiesību izvirzīšana politikas priekšplānā

Ārējās attiecībās Eiropas Savienība ir apņēmusies aizstāvēt demokrātiju un cilvēktiesības, pamatojoties uz saviem brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas un tiesiskuma pamatprincipiem. Šīs apakškomitejas uzdevums ir palīdz Ārlietu komitejai jautājumos, kas saistīti ar cilvēktiesībām, minoritāšu aizsardzību un demokrātisko vērtību popularizēšanu trešās valstīs Eiropā un citviet pasaulē.

Cilvēktiesību ievērošanas veicināšana

Apakškomitejas uzdevums ir uzraudzīt ES iedibinātos dialogus un konsultācijas ar trešām valstīm cilvēktiesību jautājumos. Katru gadu tā nosūta delegācijas gan uz vietām Eiropā, gan ārpus tās, lai tās uzraudzītu cilvēktiesību situāciju uz vietas un uzrunātu plašu ieinteresēto personu spektru.

Kopš 1988. gada Eiropas Parlaments ik gadu piešķir Saharova balvu par domas brīvību, lai godinātu centienus iestāties par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām un cīnīties pret apspiešanu un netaisnību. EPP grupa ir lepna par to, ka 30 balvas pastāvēšanas gadu laikā tā ir nominējusi daudzus laureātus, tostarp demokrātisko opozīciju Venecuēlā, Kubas disidentus, Baltkrievijas aktīvistu un Arābu pavasara aktīvistus.