Misija


  • Strādāt, lai visu eiropiešu labā radītu ambiciozāku un pašpārliecinātu Eiropu, kurā visiem būtu vienlīdzīgas iespējas gūt panākumus; aizstāvot vienotu Eiropu, kas ievēro subsidiaritāti, bez pretrunām starp Eiropas, valstu un vietējām identitātēm.

  • Cilvēki - Eiropas projekta pamatā. Stiprinot Eiropas demokrātiju un tās iestāžu atbildību; aizstāvot Eiropas dzīves veidu, atbalstot vienotu Eiropu, kuras pamatā ir cilvēka cieņas, brīvības, solidaritātes, cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanas vērtības.

Vīzija


Vienota Eiropa, kurā katrs indivīds spēj realizēt savu potenciālu. Taisnīgāka, konkurētspējīgāka un demokrātiskāka Eiropa, kurā cilvēki ceļo, strādā, dara biznesu, investē, mācās viens no otra, pērk, pārdod, sadarbojas un apvieno. Pašapzinīga Eiropa, kas atzīst savu unikālo vēsturi un mantojumu un aizstāv savu dzīvesveidu. Spēcīga Eiropa, kas ir gatava pārspēt pasaules mērogā.

Vērtības


  1. Mēs novērtējam cilvēka cieņu, brīvību un atbildību, vienlīdzību un taisnīgumu, solidaritāti un subsidiaritāti. Mēs atzīstam kristiešu vērtības kā mūsu pamatu un esam apņēmušies aizstāvēt reliģijas brīvību visā pasaulē.

  2. Mēs aizstāvam pārstāvības demokrātiju, varas dalīšanu, cilvēktiesības un tiesiskumu, pret jebkāda veida totalitārismu, no jebkura ideoloģiskā pamata.

  3. Mēs stāvam par taisnīgu sabiedrību, kas nodrošina vienādas iespējas un aizsargā nākamo paaudžu likumīgās intereses. Mēs atbalstām sociālo tirgu ekonomiku, kuras pamatā ir brīvība, atbildība un taisnīgums, kas veicina privātuzņēmumu, aptver ekonomisko labklājību un neatstāj nevienu cilvēku.

  4. Mēs ticam atbildīgai dabas resursu apsaimniekošanai, kas nodrošina pamatotas vajadzības un uzlabo ikviena dzīves apstākļus, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, kas aizsargā mūsu planētu nākamajām paaudzēm. Mēs veicinām jaunas tehnoloģijas, pētījumus un inovācijas.