Mēs apvienojam centriski labējos politiķus, ko esat ievēlējuši katrā dalībvalstī. Šie deputāti no katras valsts darbojas nacionālo valstu delegācijās, kas apvieno mūsu politisko grupu. Jūsu delegācija ir atbildīga par jūsu valsts viedokli attiecībā uz ETP grupas kopējo politiku un izvēli.

Kā mēs strādājam

Pirms katras plenārsēdes mūsu grupa veido savu viedokli. pozīciju par katru tēmu saistībā ar Eiropas Parlamenta darba kārtību un par to, kā mēs balsosim. Tomēr pirms tam daudzi sagatavošanās darbi tiek veikti komiteju un delegāciju līmenī, lai noteiktu grupas politiku, ņemot vērā daudzus viedokļus. Lai nodrošinātu mūsu politikas saskaņotību, mēs strādājam darbu četrās darba grupās, no kurām katra aptver vairākas komitejas. Jūsu ievēlētie deputāti darbojas vienā vai vairākās no šīm darba grupām. Daudzi arī ieņem amatus grupas vadības struktūrās.

UZZINI VAIRĀK PAR MŪSU DARBU

Par ko mēs iestājamies

Economy, jobs & environment working group image

Tieslietas & iekšlietas

Legal & home affairs working group image

Ekonomika, darbi& vide

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi

Ko mēs darām