Ārlietas

Ar skatu pāri Eiropas robežām

Mūsu Ārpolitikas darba grupa ietekmē Eiropas Savienības ārpolitiku un drošības politiku. Tā sagatavo ziņojumus par to, kā tiek tērēti Eiropas līdzekļi, un atbalsta Eiropas Parlamentu lēmumos par starptautiskiem nolīgumiem. Tā ir sekmējusi ES centienus nosargāt ES ārējās robežas, uzstājot uz Eiropas Aizsardzības savienības izveides un vīzu režīma liberalizācijas un aktīvi pie tā strādājot. Mūsu prioritāte ir arī Rietumbalkāni. Mēs gribam, lai šī reģiona valstis tuvinātos ES, īstenojot reformas, lai garantētu tiesiskumu, cīnītos pret korupciju un nodrošinātu, ka tiesu sistēma ir neatkarīga.

Priekšsēdētājs

Komitejas šajā Darba grupā

Ārlietas

Attiecību nostiprināšana ar trešām valstīm Komiteja cieši uzrauga jautājumus, kas saistīti ar cilvēktiesībām trešās valstīs, ietekmē to, kā aģen...

Attīstība

Ietekme uz ES attīstības palīdzību Praktiskajā darbībā šī komiteja ir atbildīga par lēmumiem, kā tērēt ES attīstības palīdzības budžetu, un uzrauga, kā Eiropas Komisijas,...

Cilvēktiesības

Cilvēktiesību izvirzīšana politikas priekšplānā Ārējās attiecībās Eiropas Savienība ir apņēmusies aizstāvēt demokrātiju un cilvēktiesības, pamatojoties uz s...

Drošība un aizsardzība

Stabilitātes saglabāšana ES kaimiņvalstīs Praktiskajā darbā šī komiteja palīdz Ārlietu komitejai jautājumos, kas saistīti ar kopējā ārp...

Starptautiskā tirdzniecība

Atbildīga tirdzniecības politika Lisabonas līgums piešķir Eiropas Parlamentam (EP) izšķirošu lomu ES tird...

Saistītās pozīcijas

Ārlietas

Related Position Papers

publikacijas 10.03.2021

ES un Ķīnas attiecības — taisnīgas un savstarpējas partnerības veidošana

“Lai būtu principi, vispirms jābūt drosmei.” Ķīniešu sakāmvārd...

publikacijas 02.10.2015

Energoapgādes drošības ārējie aspekti

MĒRĶI Mūsu mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienībai lielāku ārējās energoapgādes drošību. Eiropas Savienība im...

publikacijas 18.05.2015

Laiks rīkoties migrācijas jautājumā

Migrācijai ir jāpiemēro holistiska pieeja. Pret ikvienu aspektu ir jāattiecas kā pret daļu no visaptverošas strat...

Kontakts

  • Juan SALAFRANCA
  • Ģenerālsekretāra vietnieks un direktors — ārpolitika (komitejas), politiskais padomnieks — delegācijas attiecībām ar Centrālamerikas valstīm, Andu Kopienas valstīm, Mercosur, Meksiku, Čīli, EuroLat
  • +32 2 2846355