committee

Budžets

Budžets, kas atspoguļo ES prioritātes

Mūsu budžeta prioritātes ir ļoti skaidras: uzlabot konkurētspēju, aizsargāt  mazāk aizsargātās personas, stiprināt ES aizsardzību un drošību, stabilizēt mūsu tiešos kaimiņus un nodrošināt, ka mūsu attīstība ir iekļaujoša un notiek veidos, kas ļauj mūsu sabiedrībai un planētai būt dzīvotspējīgai.

EPP grupa apzinās savu atbildību ES pilsoņu priekšā un savu lomu ES resursu pārvaldībā. Galu galā ES budžeta struktūra un lielums tieši ietekmē cilvēku dzīvi.

Līdz ar to mēs uzskatām, ka ES iedzīvotāji vienmēr ir ES budžeta prioritāte. Viņu dzīvi ietekmē veids, kādā mēs izvēlamies tērēt resursus. Mēs īpaši apzināmies savu atbildību par nākamajām paaudzēm: mums ir jāļauj ES pielāgoties jaunajai realitāti, ar ko saskaras mūsu jaunieši, kā arī jādod viņiem iespējas ar pārliecību skatīties nākotnē.

Mēs esam stingri pārliecināti, ka ES izdevumiem būtu jānodrošina atdeve un ka budžetam būtu jāatspoguļo ES prioritātes, nevis jāvadās pēc valstu interesēm. Šajā sakarībā mēs atbalstām ES pašu resursu sistēmu, tādējādi ierobežojot diskusijas Padomē par valstu ieguldījumu daļu.

Turklāt mēs arī uzskatām arī, ka ES budžets būtu jāizmanto, lai atjaunotu uzticību un stiprinātu dialogu ar iedzīvotājiem, kā arī radītu lielāku sinerģiju ar valstu un reģionālajiem parlamentiem.