committee

Budžets

Budžets, kas atspoguļo ES prioritātes

Mūsu prioritātes attiecībā uz ES budžetu ir skaidras: palielināt konkurētspēju, aizsargāt neaizsargātākos pilsoņus, stiprināt ES aizsardzību un drošību, stabilizēt mūsu kaimiņreģionus un nodrošināt iekļaujošu izaugsmi, kas ir ilgtspējīga gan mūsu sabiedrībai, gan planētai.

Mēs, ETP grupa izprotam mūsu atbildību ES pilsoņu priekšā un mūsu lomu ES resursu pārvaldībā. ES budžets tiešā veidā ietekmē cilvēku dzīves, tāpēc mēs uzskatām, ka ES pilsoņi vienmēr ir mūsu prioritāte. Mums ir nepieciešams ES budžets, kas risinātu cilvēku problēmas un vajadzības, atjaunojot stabilitāti drošai, pārtikušai, taisnīgai un ilgtspējīgai Eiropai, vienlaikus nodrošinot, ka neviens netiek atstāts novārtā.

Mēs esam aicinājuši palielināt ES investīcijas tādās jomās kā enerģētiskā neatkarība, kvalitatīvu darbvietu radīšana, veselība, lauksaimniecība, drošība, kohēzija, digitālā un zaļā pārkārtošanās, pētniecība un inovācija. Ir svarīgi arī stiprināt atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Mēs esam cieši pārliecināti, ka ES izdevumiem būtu jānodrošina ieguldīto līdzekļu atdeve un ka budžetam būtu jāatspoguļo ES prioritātes, nevis jāvadās pēc valstu interesēm. Lai to panāktu, mēs atbalstām jaunu ES pašu resursu sistēmu, kas būs ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka ES var atmaksāt savus parādus, nesamazinot vērtīgas ES finansējuma programmas.

Turklāt mēs uzskatām, ka ES budžets būtu jāizmanto, lai atjaunotu uzticību un stiprinātu dialogu ar iedzīvotājiem, kā arī radītu lielāku sinerģiju ar valstu un reģionālajiem parlamentiem. Tādējādi mēs varam nodrošināt, ka ES līdzekļi tiek tērēti atbildīgi, pārredzami un efektīvi, lai apmierinātu ES iedzīvotāju vajadzības.

A piggy bank looks at a pile of coins