Meidän työmme

Euroopan parlamentin (EP) jäsenet järjestäytyvät poliittisiin ryhmiin poliittisen puolueensa mukaisesti. Tällä vaalikaudella muodostetuista seitsemästä ryhmästä EPP-ryhmä on sekä suurin että vanhin.

View of the European Parliament building in Brussels

 

Euroopan parlamentissa

EPP-ryhmän ydintoimintaa Euroopan parliamentissa on lainsäädännöllinen työ. EP:n työstä suurin osa tehdään valiokunnissa, joissa laaditaan, tarkistetaan ja hyväksytään lainsäädännöllisiä ehdotuksia ja mietintöjä. Meidän meppimme ovat edustettuina näissä parlamentaarisissa valiokunnissa, joissa heillä on monia johtavia tehtäviä, ryhmämme kokoon suhteutettuna.

Parlamentin suurimpana ryhmänä olemme vahvemmassa asemassa kuin muut, ei ainoastaan poliittisen esityslistan laadinnassa, mutta myös tärkeimpien äänestysten voittamisessa. Itse asiassa, vuodesta 1999 saakka, olemme voittaneet enemmän äänestyksiä kuin mikään muu ryhmä EP:n kuukausittaisissa täysistunnoissa.

Euroopan kansanpuolueessa

Toisin kuin ryhmämme, Euroopan kansanpuolueen (EPP) ydintehtävä on valmistella pitkän aikavälin poliittisia ohjelmia, jotka palvelevat yhteyspisteenä Euroopan keskusta-oikeistolaisille poliitikoille, ja toimivat poliittisena ankkurina puolueille EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa. EPP pitää säännöllisiä puoluekokouksia, joissa jäsenpuolueiden edustajat, kansalliset hallitukset ja EPP-perheen organisaatiot, kuten EPP-ryhmä, kokoontuvat yhteen keskustelemaan poliittisesta ohjelmasta ja päättämään EPP:n poliittisesta suunnasta.

Sen lisäksi EPP:hen kuuluvat valtion- ja hallitusten päämiehet tapaavat ennen jokaista Eurooppa-neuvoston kokousta keskustellakseen Eurooppa-neuvoston esityslistasta ja koordinoidakseen poliittiset kannat. Nämä EPP-huippukokoukset (EPP Summit) tarjoavat meille mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista asioista eurooppalaisten kollegojemme kanssa.

EPP-ryhmään kuuluvat ne EPP:n edustajat, jotka on valittu Euroopan parlamentin jäseniksi. Ryhmä on edustettuna kussakin puolueen pääelimessä: puoluekokouksessa, työvaliokunnassa ja puheenjohtajistossa.

The newly-elected President of the European People’s Party, Manfred Weber MEP, surrounded by applauding EPP politicians
Meppejä EPP-ryhmän ryhmähuoneessa
MEPs in the EPP Group's meeting room
Group picture of EPP Group Presidency and the Secretary-General

 

Työryhmämme

Asiat, joita EP:n valiokunnissa käsitellään, ovat laajoja ja monipuolisia. Ottaaksemme tämän huomioon, järjestämme valiokuntatyön työryhmiin. Työryhmät muodostavat korkean tason, koordinoidun EPP-kannan mietintöihin ja päätöslauselmiin, joista EP äänestää valiokuntien ja täysistuntojen tasolla.

EPP-ryhmä valmistelee ensin EPP:n kannan valiokunnan tasolla. Sitten työryhmät kokoontuvat ennen kutakin täysistuntoa. Siellä jäsenemme keskustelevat mietinnöistä, päätöslauselmista ja muista aiheista heidän omilla politiikan erityisaloillaan, saavuttaakseen yhteisen EPP-ryhmän kannan tuleviin EP:n täysistuntojen äänestyksiin.

Neljä työryhmäämme, joita kutakin johtaa yksi varapuheenjohtaja, edustavat keskeisiä painopistealueitamme: talous, työpaikat ja ympäristö; oikeus- ja sisäasiat; budjetti, maatalous ja aluetuet; sekä ulkoasiat.

Ryhmä

 • Puheenjohtaja johtaa
 • Koostuu puheenjohtajasta, 10 varapuheenjohtajasta, työvaliokunnasta ja ryhmäkokouksesta

Suhteet EU:n ulkopuolella

 • Strategisia tavoitteitamme EU:n ulkopuolisissa suhteissa ohjaavat tietyistä alueista vastaavat varapuheenjohtajat
 • Tämä ohjaa jäsentemme työtä parlamenttien välisissä valtuuskunnissa

Parlamenttien väliset valtuuskunnat

 • Ryhmän jäsenet istuvat kaikissa parlamenttien välisissä valtuuskunnissa
 • Jotkut heistä ovat puheenjohtajia tai varapuheenjohtajia parlamentaarisella tasolla
 • Viime vuosina parlamenttien välisten valtuuskuntien työ on tullut entistä tärkeämmäksi, siitä on tosiasiassa tullut parlamentaarisen diplomatian muoto. Ne kehittävät parlamentin ulkosuhteita erityisten valtioiden kanssa tai tietyn alueen valtioryhmän kanssa

Manfred Weber johtaa ryhmäämme EPP-ryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa. EPP-ryhmän jäsenet valitsivat hänet puheenjohtajaksi 4.6.2014 kahden ja puolen vuoden kaudelle, jota voidaan jatkaa. Puheenjohtajisto, työvaliokunta ja työryhmät avustavat Weberiä monenlaisissa asioissa Euroopan parlamentissa.

Puheenjohtajisto koostuu ryhmän puheenjohtajasta ja kymmenestä varapuheenjohtajasta, jotka johtavat työryhmiä ja muuta parlamentaarista työtä. Puheenjohtajisto ohjaa jäseniämme täysistunnoissa ja edustaa ryhmäämme ulkoisesti.

Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajiston lisäksi kansallisten delegaatioiden puheenjohtajat ja muut Euroopan parlamentin johtotehtäviin nimitetyt jäsenet (koko lista löytyy ohjesäännöstä). Työvaliokunta on vastuussa parlamentaaristen täysistuntojen valmistelusta sekä ryhmällemme tärkeiden asioiden esille tuomisesta kansallisten delegaatioiden näkökulmasta.

EPP-ryhmän korkein päättävä elin eli ryhmäkokous koostuu kaikista ryhmän jäsenistä. Ryhmäkokouksen rooliin kuuluu tehdä päätökset kaikista poliittisista kysymyksistä, joihin ryhmä ottaa kantaa niin parlamentin sisä- kuin ulkopuolellakin; valita ryhmän puheenjohtajisto; muodostaa työryhmät sekä nimittää ryhmän jäsenten niihin Euroopan parlamentin johtotehtäviin, jotka on annettu EPP-ryhmälle.

Diagram image displayed on mobile Diagram image displayed on desktop
A
Puheenjohtaja
 • Manfred Weber
B
Puheenjohtajisto
 • Puheenjohtaja
 • Kymmenen varapuheenjohtajaa
C
Työvaliokunta
 • Puheenjohtajisto
 • Kansallisten delegaatioiden puheenjohtajat
 • Parlamentin EPP-ryhmään kuuluvat varapuhemiehet ja kvestorit
 • EP:n valiokuntien puheenjohtajat, jotka kuuluvat EPP-ryhmään
 • Ryhmän koordinaattorit valiokunnissa
 • EPP-puolueen puheenjohtaja ja pääsihteeri, jos he ovat myös meppejä
 • Yksi valittu jäsen jokaista kymmentä kansallisen delegaation jäsentä kohti
D
Ryhmäkokous
 • Kaikki ryhmän jäsenet
 • Jäsenet ovat myös kansallisen delegaationsa jäseniä
 • ja ovat järjestäytyneet ryhmässä kansallisten delegaatioiden mukaan
E
Sihteeristömme
 • Pääsihteeri, seitsemän johtajaa ja ryhmän työntekijät
 • Varmistaa ryhmän työn sujuvan etenemisen
 • Hoitaa hallinnolllisia ja avustavia tehtäviä

Uutisia sinun mepeiltäsi

Valitse maa ja seuraa omien meppejesi uutisia:

Seuraavat maat eivät julkaise sisältöä omalla kielellään. Valitse maa jos haluat seurata uutisia englanniksi tai kansallisella kielellä: