ETP grupa ir lielākā un vecākā grupa Eiropas Parlamentā. Centriski labējā grupa iar apņēmusies izveidot spēcīgāku Eiropu, kas veidota iedzīvotāju labā. Mūsu mērķis ir vairāk konkurētspējīga un demokrātiska Eiropa, kurā cilvēki var veidot labāku dzīvi.

Informācija

ETP grupa
Darbs Eiropas Parlamentā

Mūsu devums stiprai Eiropai

ETP politiskā ģimene ir veidojusi stāstu par Eiropas integrāciju. Šodien, kad Eiropa atkal saskaras ar jauniem izaicinājumiem, mēs turpinām ievērot šo mantojumu, saglabājot uzticību mūsu vērtībām. Tā ir vienota Eiropa, kuras pamatā ir cilvēka cieņas, brīvības, cilvēktiesību, tiesiskuma, solidaritātes un subsidiaritātes vērtības.

Mēs iestājamies par Eiropu, kas lepojas ar saviem austrumiem, kā arī ar tās rietumiem, kā arī ar tās mazākajām un lielākajām valstīm. Mēs iestājamies par  Eiropu, kas aizsargā, saglabā mūsu vērtības, rada iespējas un stiprina eiropiešus!

Par ko mēs iestājamies

Economy, jobs & environment working group image

Tieslietas & iekšlietas

Legal & home affairs working group image

Ekonomika, darbi& vide

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi