committee

Drošība un aizsardzība

Stabilitātes saglabāšana ES kaimiņvalstīs

Praktiskajā darbā šī komiteja palīdz Ārlietu komitejai jautājumos, kas saistīti ar kopējā ārpolitiku un drošības politiku un Eiropas drošības un aizsardzības politiku. Tās pienākums ir turēt pie atbildības tos, kas pieņem lēmumus drošības un aizsardzības jomā. Tā arī sniedz atbalstu ES ieguldījumam drošības un stabilitātes saglabāšanā Balkānos, Dienvidkaukāzā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos.

Šī apakškomiteja galvenokārt pievēršas militāriem un aizsardzības jautājumiem.

Centieni izveidot Eiropas aizsardzības savienību

EPP grupa nepagurusi iestājas par to, lai ES iestādes un dalībvalstis pildītu, ko solījušas, proti, paaugstināt eiropiešu drošību. Mēs uzskatām, ka ES dalībvalstīm ir jāizmanto sinerģijas efekts, ko rada ciešāka sadarbība un koordinācija aizsardzības jomā. Galu galā, lai nodrošinātu mieru, mums jābūt gataviem rīkoties ātri, izlēmīgi un apņēmīgi, bet to vislabāk būs panākt ar Eiropas Aizsardzības savienību.

Mēs daudz darījām, lai notiktu virzība uz Eiropas Aizsardzības savienību, kurā dalībvalstis stratēģiski pielāgojas un kurā tām ir kopīga izpratne par apdraudējumu, kas ļauj attīstīt kopīgas situācijas izpratnes spējas. Esam izveidojuši tās darbības uzmetumu un turpinām uzstāt uz tās ceļakartes izstrādi ar izpildāmiem un praktiskiem pasākumiem tās izveidei. Esam panākuši, ka 500 miljoni € no ES līdzekļiem atvēlēti kopīgai pētniecībai un attīstībai aizsardzības jomā.