committee

Ekonomikas un monetārie jautājumi

Stimulēt izaugsmi nodarbinātības palielināšanai

Šī komiteja tiecas stimulēt augstvērtīgu izaugsmi un tādējādi palielināt nodarbinātību visā Eiropā, veicinot stabilitāti un investīcijas. Tā iestājas par brīvu, bet atbildīgu finanšu tirgu, kas darbojas saskaņā ar skaidri noteiktu tiesisko regulējumu.

Mēs panācām lielāku fiskālo disciplīnu Eiropā, tādējādi novēršot valsts parāda nekontrolējamību. Turklāt mēs bijām virzītājspēks, kas iestājās par reformām konkurētspējas uzlabošanai, atbalstot lielāku finanšu resursu apkopošanu ES dalībvalstu starpā.

Ņemot vērā banku bezatbildību līdzekļu aizdošanā, sliktu pārvaldību un finanšu nozares nepietiekamu regulējumu, kas nesenā pagātnē izraisīja ekonomikas un finanšu krīzes, PPE grupa uzstāja, ka ir jāizveido trīs jaunas Eiropas kontroles struktūras, kas uzraudzītu bankas, finanšu tirgus, pensiju fondus un apdrošināšanas uzņēmumus. Tagad mums ir jānodrošina tiesību akti banku reformu un finanšu noziegumu jomā, kā arī jāveicina investīcijas, kuras tiek atbilstoši īstenotas. Mēs turpināsim uzstāt uz privāto investīciju mobilizāciju.

Cits saistītais saturs