Ko mēs piedāvājam

Mūsu piecu mēnešu stažēšanās programma piedāvā unikālu iespēju uzzināt, kā darbojas Eiropas Parlaments. Stažieri apmeklē vienu Eiropas Parlamenta plenārsēdi Strasbūrā. Visā stažēšanās laikā stažierus uzrauga mūsu administrators no mūsu Sekretariāta.

Mēs piedāvājam piecu mēnešu stažēšanos ES pilsoņiem un kandidātiem no asociētajām un kandidātvalstīm. Turklāt mēs arī piešķiram stažēšanos, atkāpjoties no ierobežota skaita citu valstu pilsoņiem.

Kā vienlīdzīgu iespēju kā darba devējs mēs iesakām izmantot jauniešus ar invaliditāti.

Finansiālais atbalsts

ETP grupa sedz jūsu uzturēšanās izdevumus Briselē, ikmēneša pabalstu 1300 EUR apmērā. Mēs arī apmaksājam jūsu ceļojumu un izmitināšanu Strasbūrā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan mēs apdrošinām pret nelaimes gadījumiem, pirms sākat stažēšanos, jums būs jāiegādājas sava apdrošināšana pret citiem medicīnas pakalpojumiem.

Kas var pieteikties

Jūs varat pieteikties apmaksātai praksei:

  • Jūs esat Eiropas Savienības dalībvalsts vai asociētās vai kandidātvalsts pilsonis.
  • Jums ir universitātes grāds, esat pabeidzis trīs gadu studijas (vismaz sešus semestrus) universitātē vai līdzvērtīgā augstākās izglītības iestādē vai iesniedzat universitātes apliecinājumu, kurā teikts, ka jūsu studiju procesā ir nepieciešama prakse.
  • Jūs labi zināt divas oficiālas ES valodas, no kurām viena ir angļu, franču vai vācu valoda. Ja jūs esat no valsts, kas nav ES dalībvalsts, jums jāzina tikai viena no ES darba valodām (B2 vai augstākā līmenī).
  • Jums nav piešķirta apmaksāta stažēšanās nevienā ES iestādē, un jūs vēl neesat algots darbā pēc studiju pabeigšanas.
Kā pieteikties

Ja jūs interesē pieteikties stažēšanās, aizpildiet mūsu tiešsaistes pieteikuma veidlapu.

Svarīga piezīme. Jums arī iepriekš jāsagatavo daži dokumenti, piemēram, ieteikuma vēstules un diplomu kopijas - jūs atradīsit informāciju praktikanta aprakstā.

Papildus informācija par ETP grupas stažēšanos ir atrodama Noteikumos.

Otvoreni pozivi za iskazivanje interesa

REF.
JOB DESCRIPTION
DEADLINE
REF. 2019/STG/Photo/1
GRADE Trainee
JOB DESCRIPTION
DEADLINE 15.07.2019
REF. 2019/STG/SM/1
GRADE Trainee
JOB DESCRIPTION
DEADLINE 15.07.2019
REF. 2019/STG/ICT/1
GRADE Trainee
JOB DESCRIPTION
DEADLINE 15.07.2019

Jauno deputātu Erasmus

Mūsu jauno dalībnieku tīkls (YMN) uzsāka savu Jauno deputātu Erasmus programmu, ņemot vērā divus mērķus: tuvināt valstu un Eiropas politiķus un veidot jaunu politiķu tīklu, kas sadarbotos, lai veidotu Eiropas nākotni.

Jaunā MP Erasmus programma jaunajiem ETP partiju  deputātiem dod pieredzi, kā Eiropas Parlaments strādā - un kā tiek izstrādāti ES tiesību akti. Dalībnieki vienas nedēļas laikā Briselē sadarbojas ar jaunajiem deputātiem noteiktā tēmā, kas saistīta ar viņu ikdienas darbu. Viņi piedalās grupu sanāksmēs, komiteju sanāksmēs un plenārsēdēs, kā arī tiekas ar ietekmīgākajiem, lēmumu pieņēmējiem, vēlētājiem un žurnālistiem. Tā ir unikāla iespēja gan dalīties idejās, gan attīstīt dialogu.

Ja jūs interesē pieteikties uz programmu, vienkārši nosūtiet e-pastu uz adresi epp-youngmembers@europarl.europa.eu, un mēs ar jums sazināsimies.

ETP grupas jauno dalībnieku tīkls (YMN) segs jūsu izmitināšanas un ceļa izdevumus.

Divas sievietes smaida pie datora

Programmas grants

Mūsu grantu programmas mērķis ir palīdzēt zinātniekiem, kuri interesējas par kristīgās demokrātijas vēsturi, lomu un ietekmi Eiropas integrācijas procesā, paplašina viņu pētniecību. Vienreiz gadā tas dod pētniekiem piekļuvi galvenajiem avotiem Eiropas Savienības vēsturiskajos arhīvos Florencē, EPP grupas arhīviem Briselē un / vai Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Sankt Augustinā, netālu no Bonnas.

Ja vēlaties pieteikties, līdz maija beigām jums būs jāizpilda pieteikums, un mēs paziņosim jums, vai esat izturējuši konkursu līdz jūlija beigām. Veiksmīgie pretendenti saņems pētniecības dotāciju 5000 eiro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piekļuvi primārajiem avotiem.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu ikgadējo pētījumu stipendiju, iepazīstieties Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

Aizvērt krāsainus apturēšanas failus kartotēkā